Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่เป็น #####

มีคนถามปัญหามาว่า ได้ Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่กลายเป็น ##### เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาจากการปรับฟอร์แมตปีค.ศ. เป็น พ.ศ. จึงเสนอทางเลือกแก้ไขให้ 2 วิธี

เลขอารบิกเป็นไทย ใน Excel

เลขอารบิกเป็นไทย หรือในทางกลับกัน จะเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิก ใน Microsoft Excel นี่ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบง่าย ๆ คือแค่เปลี่ยน format ให้แสดงก็ได้แล้ว กับแบบซับซ้อนหน่อย คือต้องเขียน VBA ช่วย

Custom Number Formats ใน Excel

Custom Number Formats ใน Excel เป็นการกำหนดรูปแบบของตัวเลขในแบบที่เราต้องการ ความจริงการทำงานโดยทั่วไป Excel ให้รูปแบบการกำหนดตัวเลข หรือ Number Formats มาหลากหลายพอประมาณอยู่แล้ว

Flowchart

Flowchart หรือ “ผังงาน” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยจัดการ Algorithm โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อให้คนอื่นเข้าใจแนวคิดได้ง่าย เล่ากันว่า การออกแบบผังงานเกิดขึ้นมานานแล้ว ย้อนกลับไปได้ถึงปี พ. ศ. 2488 โดย John Von Neumann

Algorithm

Algorithm คือ “การแก้ปัญหา” หรือ Problem Solving ดังนั้นจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเข้าใจง่าย ซึ่งวิธีการเขียนนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการคิด ไม่ได้ขึ้นอยู่การเขียนโปรแกรมใด ๆ

Python IDE

Python IDE หรือ ย่อมาจาก Integrated Development Environment หน้าที่ก็ตามชื่อเลย คือเป็นตัวรับและประมวลผลอะไรต่อมิอะไรที่ใส่ลงไป คือจะรวมเครื่องมือหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Python

Python เป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high-level language) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบันนี้ ด้วยความที่ผู้พัฒนาตั้งใจว่า จะต้องเป็นภาษาที่อ่านง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน และใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ทั้ง Windows, MacOS, Linux ฯลฯ และที่สำคัญ