Flowchart

Flowchart หรือ “ผังงาน” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยจัดการ Algorithm โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อให้คนอื่นเข้าใจแนวคิดได้ง่าย เล่ากันว่า การออกแบบผังงานเกิดขึ้นมานานแล้ว ย้อนกลับไปได้ถึงปี พ. ศ. 2488 โดย John Von Neumann

Continue ReadingFlowchart

Algorithm

Algorithm คือ “การแก้ปัญหา” หรือ Problem Solving ดังนั้นจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเข้าใจง่าย ซึ่งวิธีการเขียนนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการคิด ไม่ได้ขึ้นอยู่การเขียนโปรแกรมใด ๆ

Continue ReadingAlgorithm

Python IDE

Python IDE หรือ ย่อมาจาก Integrated Development Environment หน้าที่ก็ตามชื่อเลย คือเป็นตัวรับและประมวลผลอะไรต่อมิอะไรที่ใส่ลงไป คือจะรวมเครื่องมือหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Continue ReadingPython IDE

Python

Python เป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high-level language) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบันนี้ ด้วยความที่ผู้พัฒนาตั้งใจว่า จะต้องเป็นภาษาที่อ่านง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน และใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ทั้ง Windows, MacOS, Linux ฯลฯ และที่สำคัญ – เป็น Open Source ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue ReadingPython