การอ้างอิงตำแหน่งแบบ R1C1 Notation

ระบบการอ้างอิงตำแหน่งแบบ สัญกรณ์ R1C1 (R1C1 Notation) หรือเรียกอีกอย่างว่า Relative Notation (ตรงนี้อย่าสับสนกับ Relative References) เป็นวิธีอ้างอิงตำแหน่งที่เกิดขึ้นก่อน A1 Notation คือเป็นการอ้างอิงแบบดั้งเดิม ตั้งแต่สมัย VisiCalc ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้านการคำนวณในรูปแบบตาราง (Spreadsheet) ตัวแรกของโลก ตัว Lotus ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

Continue Readingการอ้างอิงตำแหน่งแบบ R1C1 Notation

การปัดเศษ

การปัดเศษ ด้วยฟังก์ชันใน Excel มีหลายวิธี จะว่าไป Excel ก็ทำฟังก์ชันมาช่วยสนับสนุนการทำงานให้ง่ายขึ้น ขณะที่ผู้ใช้งานอย่างเราก็เริ่มงงว่า ฟังก์ชันมันก็ดูคล้าย ๆ กัน จะทำแยกออกมาทำไม อย่างเช่นเรื่องการปัดเศษนี่แหละ มีทั้ง Floor Round Int จะว่าไปก็คล้ายกันอยู่

Continue Readingการปัดเศษ

XLookup

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ

Continue ReadingXLookup

การอ้างอิงตำแหน่ง ใน Excel

การอ้างอิงตำแหน่ง หรือ Reference ใน Excel เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมาก เพราะการใช้สูตรหรือฟังก์ชันต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการอ้างอิงตำแหน่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิง Cell หรือ Range ก็ตาม

Continue Readingการอ้างอิงตำแหน่ง ใน Excel