Python Archive

Python Operators

Python Operators หรือตำราภาษาไทยใช้คำว่า “ตัวดำเนินการ” ในภาษาไพธอน เรียกกันแบบบ้าน ๆ ก็พวก เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ

Conditional Statements

Conditional Statements หรือภาษาไทยใช้คำว่า รูปแบบคำสั่งกำหนดเงื่อนไข อธิบายง่าย ๆ หน่อยก็จะเป็น การเขียนคำสั่งเพื่อให้ประมวลผลจากค่าตัวแปรที่ใส่เข้าไปว่า ถ้าใส่แบบนี้จะเป็นแบบนี้ ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขที่กำหนดจะให้ไปทางไหน ซึ่งคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดทางเลือกก็คือ if หรือ if – else

เขียน python | เริ่มต้นด้วย Hello, World

เขียน python ครั้งแรกใน 2 นาที! เฮ้ย มันง่ายขนาดนั้นเชียวรึ? อันนี้ข้าพเจ้าอุทานในใจตอนที่ไปเรียน python เมื่อวันก่อน ใน 2 นาทีที่อาจารย์ท่านบอก คือการพิมพ์คำว่า Hello,

Data Types – ประเภทข้อมูล

Data Types หรือ ประเภทข้อมูล เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ database มากพอสมควร ยิ่งในการคำนวณ สร้าง Model ต่าง ๆ เรื่องประเภทข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็น และต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลตัวแปรนั้นเป็นประเภทใด จะช่วยให้การนำไปจัดการต่อง่ายดายมากขึ้น ถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงาน

ตัวแปร – Variable

ตัวแปร หรือ variable คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งานในกระบวนการคำนวณหรือวิเคราะห์ หรือ จะบอกว่า ตัวแปร ก็คือการ แทนค่า เพื่อการคำนวณ ก็ไม่น่าจะผิดความหมายเท่าใดนัก

ดึงราคาหุ้น จาก yahoo โดยใช้ python

ดึงราคาหุ้น มีวิธีใดสะดวกบ้าง? ลองใช้ python เขียน code เพื่อดึงราคาหุ้นมาเก็บไว้ใช้งาน

NULL ไม่ใช่ 0 (ศูนย์)

NULL ไม่ใช่ 0 (ศูนย์) หมายถึง ไม่มีค่า หรือไม่ทราบค่า บอกไม่ได้ว่ามันคือค่าอะไร

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS ระหว่าง field 2 field ใน Attribute Table เพื่อตรวจสอบอย่างง่าย

Algorithm

Algorithm คือ “การแก้ปัญหา” หรือ Problem Solving ดังนั้นจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเข้าใจง่าย ซึ่งวิธีการเขียนนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการคิด ไม่ได้ขึ้นอยู่การเขียนโปรแกรมใด ๆ

Python IDE

Python IDE หรือ ย่อมาจาก Integrated Development Environment หน้าที่ก็ตามชื่อเลย คือเป็นตัวรับและประมวลผลอะไรต่อมิอะไรที่ใส่ลงไป คือจะรวมเครื่องมือหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์