Error Archive

Error ใน Excel

วันนี้จะมาแนะนำแบบพื้น ๆ ว่า ถ้าเราเจอ error ใน excel แก้ยังไงได้บ้าง เวลาที่เราใส่สูตรคำนวณอะไรสักอย่าง แล้วเกิดข้อผิดพลาด เป็นเหตุให้เอาผลลัพธ์นั้นไปใช้ต่อไม่ได้ เราจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไร?

Invalid Geometry

Invalid Geometry เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ GIS ที่หลายคนมองข้ามไป Geometry ก็คือรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของ Feature ที่สร้างขึ้น พูดง่าย ๆ Geometry ก็คือ จุด (Point) เส้น

#N/A ใน Excel

#N/A ใน excel มักจะหมายถึงว่าสูตรไม่พบสิ่งที่ขอให้ค้นหา ซึ่งถ้าเป็น Match, VLookup, HLookup หรือ XLookup ในตอนนี้จะนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการใช้ SUBSTITUTE ช่วยจัดข้อมูลใน Excel

Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่เป็น #####

มีคนถามปัญหามาว่า ได้ Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่กลายเป็น ##### เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาจากการปรับฟอร์แมตปีค.ศ. เป็น พ.ศ. จึงเสนอทางเลือกแก้ไขให้ 2 วิธี