Microsoft Excel Archive

Function Text

Text function นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แต่เมื่อไม่นานวันที่ผ่านมา พบว่าการใช้ฟังก์ชัน TEXT นี้ก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน

บันทึกข้อมูลใน Excel

บันทึกข้อมูลใน Excel เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม และบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องแค่คีย์ข้อมูลลงไปโง่ ๆ แบบนี้มันต้องมีเทคนิคหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรยุ่งยากด้วยหรือไร? เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เจอมาตลอดในชีวิตการทำงาน คือต้องเจอการทำงานกับ excel ที่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่ดี

Named Range: ตั้งชื่อให้ใช้งานง่าย

Named Range เป็นตัวช่วยที่ดี สร้างชื่อแทนช่วงยาว ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย

Mode ใน Excel

Mode ใน Excel เป็นการใช้ฟังก์ชัน mode เพื่อหา ฐานนิยม หรือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำออกมาเพื่อใช้กับตัวเลขเท่านั้น แต่เราสามารถพลิกแพลงเพื่อใช้หาคำ หรือ ข้อความ ได้เช่นกัน

Median

Median ภาษาไทยใช้คำว่า มัธยฐาน คือ ค่ากลาง เป็นวิธีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง ใช้อธิบายข้อมูลที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน

ค่าเฉลี่ย – Mean, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS

ค่าเฉลี่ยนี้สามารถคำนวณใน excel ง่าย ๆ โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE การหาค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งสามัญที่มีการคำนวณบ่อยมากอย่างหนึ่ง เช่น ค่าเฉลี่ยเวลาทำงานของพนักงาน ค่าเฉลี่ยเงินเดือน ฯลฯ ในทางคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย (average) นี้เรียกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

การใช้ if ifs ใน excel

การใช้ if ใน excel เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย เพราะมีแค่ “ใช่” กับ “ไม่ใช่” เท่านั้น ถ้า “ใช่” ก็ไปทำอย่างหนึ่ง ถ้า “ไม่ใช่” ก็ทำอีกแบบหนึ่ง

Power Query 101

Power Query เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ติดตั้งมาตั้งแต่ยุค Office 2016 ตอนแรกยังใช้ชื่อว่า Get & Transform ซึ่ง ถ้าใครใช้ Excel เวอร์ชันเก่ากว่านั้นคงต้องลง Add-In เอาเอง #powerquery

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

หาตัวเลขที่หายไป

หาตัวเลขที่หายไป จะเป็น Seqence Number หรือ ไม่ Seqence ตามลำดับ มีวิธีคิดในการหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีคิดแบบที่ต่างไปให้เป็นทางเลือก