FIND

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

หาตัวเลขที่หายไป

หาตัวเลขที่หายไป จะเป็น Seqence Number หรือ ไม่ Seqence ตามลำดับ มีวิธีคิดในการหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีคิดแบบที่ต่างไปให้เป็นทางเลือก

FIND VS SEARCH ใน EXCEL

FIND VS SEARCH เทียบกันจุดต่อจุด ว่าฟังก์ชันที่ใช้สำหรับ “ค้นหา” เหมือนกันใน Excel เอาเข้าจริงมันก็มีอะไรแตกต่างกันอยู่นะ ถึงแม้ว่าจะเหมือนกันมากเอาการ

แยกตัวเลขจากข้อความ

แยกตัวเลขจากข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วิธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย

แยกข้อความ ใน Excel

แยกข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วีธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย แล้วแต่ว่าโจทย์ที่ให้มามีรูปแบบอย่างไร

Scroll to top