XLookup

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ

Continue ReadingXLookup

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

Continue Readingเปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

Index and Match

Index and Match เป็นฟังก์ชันที่ใช้ดึงข้อมูลอื่นมาแสดงที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนอกเหนือจาก vlookup ซึ่งหลายคนคิดว่ามันซับซ้อนไปหน่อย เพราะต้องซ้อนฟังก์ชันกันสองอย่าง คือ index กับ match

Continue ReadingIndex and Match

Vlookup

Vlookup เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานกันแพร่หลายมากอย่างหนึ่ง เป็นฟังก์ชันดึงข้อมูลจากที่อื่นมาแสดงผล กลายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะใช้งานเป็นกันทุกคน เพราะเป็นตัวช่วยให้ไม่ต้องไป export จาก excel เพื่อไปดึงข้อมูลหรือรวมตารางใน Access

Continue ReadingVlookup