Mode ใน Excel

Mode ใน Excel เป็นการใช้ฟังก์ชัน mode เพื่อหา ฐานนิยม หรือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำออกมาเพื่อใช้กับตัวเลขเท่านั้น แต่เราสามารถพลิกแพลงเพื่อใช้หาคำ หรือ ข้อความ ได้เช่นกัน

Continue ReadingMode ใน Excel

Median

Median ภาษาไทยใช้คำว่า มัธยฐาน คือ ค่ากลาง เป็นวิธีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง ใช้อธิบายข้อมูลที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน

Continue ReadingMedian

สถิติเชื่อถือไม่ได้

สถิติเชื่อถือไม่ได้ ? อันนี้จั่วหัวเรียกแขกไปยังงั้นเอง ว่ากันว่า เวลาเราเห็นข้อมูลทางสถิติเรามักเชื่อโดยไม่รู้ตัว เหมือนกับว่า เฮ้ย เขาทำสถิติออกมาแล้ว เป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้ ทั้งที่เราไม่ได้ดูที่มาและวิธีการสำรวจและคำนวณข้อมูลด้วยซ้ำ

Continue Readingสถิติเชื่อถือไม่ได้