QGIS Archive

มือใหม่หัดใช้ QGIS

มือใหม่หัดใช้ QGIS นี่เกิดขึ้นเพราะ สังเกตว่าในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ผู้ร่วมงานรอบตัวหันมาใช้ QGIS กันมากขึ้น เลยเป็นแรงบันดาลใจว่า น่าจะทำวีดีโอขึ้นมาซัก 1 ชุด แนะนำการใช้ QGIS สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จัก

ดาวน์โหลดถนน หรือข้อมูลอื่น ๆ จาก OpenStreetMap

ดาวน์โหลดถนน หรือข้อมูลอื่น จาก OpenStreetMap เพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบ shapefile ทำได้ง่าย ๆ และ ฟรี แต่อย่างไรก็ดี โปรดอ่านข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ประเภทอนุญาตเฉพาะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลสาธารณะ Open Data Commons Open

เลือก Attribute ที่เหมือนกัน ใน QGIS

สร้าง Actions เพื่อ เลือก Attribute ที่เหมือนกัน ใน QGIS เพื่อความรวดเร็วในการเลือกจากฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งใน Attribute

Join Excel กับ QGIS

join excel กับ qgis หรือจะเป็น Access กับ QGIS (หรือ ArcMap) ทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก

QGIS Attribute Table

QGIS Attribute Table ใน QGIS3 ได้รับการปรับปรุงให้จัดการเรื่องจากเปลี่ยนแปลงฟิลด์ได้ดีกว่าใน QGIS2 มากเอาการอยู่

แปลงตารางเมตรเป็นไร่-งาน-ตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS

ถ้าเราได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรมา จะแปลงตารางเมตรเป็นไร่-งาน-ตารางวา โดยใช้ Excel ArcGIS หรือ QGIS

Web Map Service

Web Map Serviceเป็นรูปแบบการแสดงแผนที่ หรือ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet

Invalid Geometry

Invalid Geometry เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ GIS ที่หลายคนมองข้ามไป Geometry ก็คือรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของ Feature ที่สร้างขึ้น พูดง่าย ๆ Geometry ก็คือ จุด (Point) เส้น

Shapefile

Shapefile หรือ ESRI Shapefile เป็นไฟล์มาตรฐานรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี GIS ซึ่งโดยความหมายแล้วไม่ได้หมายถึงไฟล์นามสกุล shp เท่านั้น จะเห็นว่าเวลาเซฟไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อเดียวกันหลายนามสกุล