QGIS Archive

มือใหม่หัดใช้ QGIS

มือใหม่หัดใช้ QGIS นี่เกิดขึ้นเพราะ สังเกตว่าในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ผู้ร่วมงานรอบตัวหันมาใช้ QGIS กันมากขึ้น เลยเป็นแรงบันดาลใจว่า น่าจะทำวีดีโอขึ้นมาซัก 1 ชุด แนะนำการใช้ QGIS สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จัก

ดาวน์โหลดถนน หรือข้อมูลอื่น ๆ จาก OpenStreetMap

ดาวน์โหลดถนน หรือข้อมูลอื่น จาก OpenStreetMap เพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบ shapefile ทำได้ง่าย ๆ และ ฟรี แต่อย่างไรก็ดี โปรดอ่านข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ประเภทอนุญาตเฉพาะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลสาธารณะ Open Data Commons Open

เลือก feature ที่มี Attribute บางตัวตรงกัน แบบเร็ว ๆ

เลือก feature ที่มี Attribute บางตัวตรงกัน โดยอัตโนมัติ แบบเร็ว ๆ ใน QGIS ทำอย่างไร? ตัวอย่าง ถ้าคลิกที่รูปแปลงที่ดินใดแล้ว หากค่า Attribute

Join Excel กับ QGIS

join excel กับ qgis หรือจะเป็น Access กับ QGIS (หรือ ArcMap) ทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก

QGIS Attribute Table

QGIS Attribute Table ใน QGIS3 ได้รับการปรับปรุงให้จัดการเรื่องจากเปลี่ยนแปลงฟิลด์ได้ดีกว่าใน QGIS2 มากเอาการอยู่

แปลงตารางเมตรเป็นไร่-งาน-ตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS

ถ้าเราได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรมา จะแปลงตารางเมตรเป็นไร่-งาน-ตารางวา โดยใช้ Excel ArcGIS หรือ QGIS

Web Map Service

Web Map Serviceเป็นรูปแบบการแสดงแผนที่ หรือ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet

Invalid Geometry

Invalid Geometry เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ GIS ที่หลายคนมองข้ามไป Geometry ก็คือรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของ Feature ที่สร้างขึ้น พูดง่าย ๆ Geometry ก็คือ จุด (Point) เส้น

Shapefile

Shapefile หรือ ESRI Shapefile เป็นไฟล์มาตรฐานรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี GIS ซึ่งโดยความหมายแล้วไม่ได้หมายถึงไฟล์นามสกุล shp เท่านั้น จะเห็นว่าเวลาเซฟไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อเดียวกันหลายนามสกุล