Shapefile Archive

ดาวน์โหลดถนน หรือข้อมูลอื่น ๆ จาก OpenStreetMap

ดาวน์โหลดถนน หรือข้อมูลอื่น จาก OpenStreetMap เพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบ shapefile ทำได้ง่าย ๆ และ ฟรี แต่อย่างไรก็ดี โปรดอ่านข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ประเภทอนุญาตเฉพาะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลสาธารณะ Open Data Commons Open

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth

Shapefile

Shapefile หรือ ESRI Shapefile เป็นไฟล์มาตรฐานรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี GIS ซึ่งโดยความหมายแล้วไม่ได้หมายถึงไฟล์นามสกุล shp เท่านั้น จะเห็นว่าเวลาเซฟไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อเดียวกันหลายนามสกุล