Coordinate System Archive

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth

Indian 1975 และ WGS 84

Indian 1975 จะแปลงให้เป็น WGS 84 หรือ (WGS 1984) จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ปัญหานี้มีคนถามมานานแล้วและพบว่าปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ การแปลงค่าพิกัด ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไป

ArcGIS Tutorial

ArcGIS Tutorial หรือเรื่องพื้นที่ฐานแรกเริ่มโดยเน้นไปที […]