Coordinate System Archive

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth

Indian 1975 และ WGS 84

Indian 1975 จะแปลงให้เป็น WGS 84 หรือ (WGS 1984) จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ปัญหานี้มีคนถามมานานแล้วและพบว่าปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ การแปลงค่าพิกัด ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไป

ArcGIS Tutorial

ArcGIS Tutorial หรือเรื่องพื้นที่ฐานแรกเริ่มโดยเน้นไปที่การทำงานกับ ArcMap จาก ArcGIS 10 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ย่อยตัวชูโรงของ ESRI ใช้งานไม่ยากและก็ไม่ง่ายเพราะมีอะไรจุกจิกมากมายเหมือนกัน เท่าที่ลองใช้งานด้วยตัวเองเทียบกับ QGIS แล้ว QGIS ใช้งานง่ายกว่า ขณะเดียวกัน