ArcMap Archive

การคำนวณเนื้อที่ Polygon

การคำนวณเนื้อที่ Polygon ของ shapefile ใน ArcGIS เป็นเรื่องง่ายดาย เพียงคลิกไม่กี่ครั้งก็ได้แล้ว

Shapefile

Shapefile หรือ ESRI Shapefile เป็นไฟล์มาตรฐานรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี GIS ซึ่งโดยความหมายแล้วไม่ได้หมายถึงไฟล์นามสกุล shp เท่านั้น จะเห็นว่าเวลาเซฟไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อเดียวกันหลายนามสกุล

ArcGIS Tutorial

ArcGIS Tutorial หรือเรื่องพื้นที่ฐานแรกเริ่มโดยเน้นไปที่การทำงานกับ ArcMap จาก ArcGIS 10 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ย่อยตัวชูโรงของ ESRI ใช้งานไม่ยากและก็ไม่ง่ายเพราะมีอะไรจุกจิกมากมายเหมือนกัน เท่าที่ลองใช้งานด้วยตัวเองเทียบกับ QGIS แล้ว QGIS ใช้งานง่ายกว่า ขณะเดียวกัน