ArcGIS

GeoPackage vs Shapefile

จากที่เคยต้องหันมาใช้ QGIS บ้างก็เริ่มรู้สึกว่า ถ้าจะทำงานใน QGIS กันแล้ว ทำไมจึงไม่ใช้ GeoPackage กันเลยล่ะ? จึงลองเปรียบเทียบ GeoPackage vs Shapefile ดูเป็นแนวทาง

Select By Location ใน ArcGIS

Select By Location ใน ArcGIS นี้ จะเป็นเรื่องการเลือกโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือ location หรือ การใช้ shapefile คนละเลเยอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ “เลือก” ตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเลเยอร์อื่น

ตารางเมตรเป็นตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS

ถ้าเราได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรมา จะแปลงตารางเมตรเป็นตารางวา โดยใช้ Excel ArcGIS หรือ QGIS

Web Map Service

Web Map Serviceเป็นรูปแบบการแสดงแผนที่ หรือ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet

เปิด shapefile ใน google earth แล้วคลาดเคลื่อน

เปิด shapefile ใน google earth โดยการแปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วรูปแปลงที่ดินคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth แต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดใน Google Earth แล้วรูปแปลงทีดินไม่ตรงตำแหน่ง คลาดเคลื่อนไปพอสมควร เป็นเพราะอะไร?

Indian 1975 และ WGS 84

Indian 1975 จะแปลงให้เป็น WGS 84 หรือ (WGS 1984) จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ปัญหานี้มีคนถามมานานแล้วและพบว่าปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ การแปลงค่าพิกัด ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไป

Invalid Geometry

Invalid Geometry เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ GIS ที่หลายคนมองข้ามไป Geometry ก็คือรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของ Feature ที่สร้างขึ้น พูดง่าย ๆ Geometry ก็คือ จุด (Point) เส้น (Line) และ รูปทรงปิด (Polygon) นั่นเอง

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS ระหว่าง field 2 field ใน Attribute Table เพื่อตรวจสอบอย่างง่าย

ภาษาไทย ใน ArcGIS

ภาษาไทย ใน ArcGIS เป็นปัญหาจุกจิก เพราะข้อมูลจากหลายแหล่ง ดันใช้ encoding ไม่เหมือนกัน อักขระภาษาไทยเรามีการเข้ารหัสหลายแบบ

การคำนวณเนื้อที่ Polygon

การคำนวณเนื้อที่ Polygon ของ shapefile ใน ArcGIS เป็นเรื่องง่ายดาย เพียงคลิกไม่กี่ครั้งก็ได้แล้ว

Shapefile

Shapefile หรือ ESRI Shapefile เป็นไฟล์มาตรฐานรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี GIS ซึ่งโดยความหมายแล้วไม่ได้หมายถึงไฟล์นามสกุล shp เท่านั้น จะเห็นว่าเวลาเซฟไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อเดียวกันหลายนามสกุล

ArcGIS Tutorial

ArcGIS Tutorial หรือเรื่องพื้นที่ฐานแรกเริ่มโดยเน้นไปที่การทำงานกับ ArcMap จาก ArcGIS 10 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ย่อยตัวชูโรงของ ESRI ใช้งานไม่ยากและก็ไม่ง่ายเพราะมีอะไรจุกจิกมากมายเหมือนกัน เท่าที่ลองใช้งานด้วยตัวเองเทียบกับ QGIS แล้ว QGIS ใช้งานง่ายกว่า ขณะเดียวกัน ArcMap ก็มีรายละเอียดให้เล่นมากกว่าเช่นกัน

Scroll to top