Vlookup Archive

หาตัวเลขที่หายไป

หาตัวเลขที่หายไป จะเป็น Seqence Number หรือ ไม่ Seqence ตามลำดับ มีวิธีคิดในการหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีคิดแบบที่ต่างไปให้เป็นทางเลือก

ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel

ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบที่ใช้การ insert เข้าไปใน Cell โดยตรง ไปจนถึงขั้นซับซ้อน เขียนเป็น VBA ใช้งาน

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

Index and Match

Index and Match เป็นฟังก์ชันที่ใช้ดึงข้อมูลอื่นมาแสดงที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนอกเหนือจาก vlookup ซึ่งหลายคนคิดว่ามันซับซ้อนไปหน่อย เพราะต้องซ้อนฟังก์ชันกันสองอย่าง คือ index กับ match

#N/A ใน Excel

#N/A ใน excel มักจะหมายถึงว่าสูตรไม่พบสิ่งที่ขอให้ค้นหา […]

Vlookup

Vlookup เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานกันแพร่หลายมากอย่างหนึ่ง เป็นฟังก์ชันดึงข้อมูลจากที่อื่นมาแสดงผล กลายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะใช้งานเป็นกันทุกคน เพราะเป็นตัวช่วยให้ไม่ต้องไป export จาก excel เพื่อไปดึงข้อมูลหรือรวมตารางใน Access