Xlookup

หาตัวเลขที่หายไป

หาตัวเลขที่หายไป จะเป็น Seqence Number หรือ ไม่ Seqence ตามลำดับ มีวิธีคิดในการหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีคิดแบบที่ต่างไปให้เป็นทางเลือก

ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel

ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบที่ใช้การ insert เข้าไปใน Cell โดยตรง ไปจนถึงขั้นซับซ้อน เขียนเป็น VBA ใช้งาน

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

XLookup

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ

Scroll to top