Function

Python Input

Python Input นี้จะกล่าวถึงการรับข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป หรือ การเขียนโค้ดเพื่อให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ (Excel)

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้มีวันและเวลาบอกว่า เป็นการแก้ไขล่าสุด ณ วัน เวลาใด

ข้อผิดพลาดใน Excel

การตรวจสอบเมื่อพบข้อผิดพลาดใน Excel ว่า เมื่อเราพบความผิดพลาดแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น จะมีแนวทางการตรวจสอบอย่างไรบ้าง ค่า error ที่ excel แสดงให้เราเห็นเวลาคำนวณอะไรสักอย่าง หมายถึงอะไร? และจะจัดการกับมันอย่างไร?

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้ 3 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 ก็จะให้เป็น 001 002 003 แบบนี้เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าท่านผู้นั้นจะต้องทำ Lookup สองตารางเข้าด้วยกัน แต่มีฟิลด์หนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นตัวเชื่อม ตารางหนึ่งบันทึกมาในรูปแบบข้อความ เวลาเป็นเลขหลักเดียว เขาจะเพิ่ม 0 เข้าไปข้างหน้า แต่อีกตารางหนึ่ง จะเป็นตัวเลข เมื่อนำมา lookup จะไม่เจอกัน

เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ใน Excel

เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ตอนที่เราพิมพ์ตัวเลข เช่น 1,200 บาท จะให้เป็นตัวอักษรอย่างเช่น หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ใน Excel เราใช้ bathtext ได้สบาย ง่าย ๆ ใช่มั้ย แต่ถ้าจะให้เป็นภาษาอังกฤษ คือ One Thousand and two hundred baht แบบนี้จะทำอย่างไร? ในเมื่อมันไม่มีฟังก์ชัน dollartext

Function Text

Text function นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แต่เมื่อไม่นานวันที่ผ่านมา พบว่าการใช้ฟังก์ชัน TEXT นี้ก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน

Mode ใน Excel

Mode ใน Excel เป็นการใช้ฟังก์ชัน mode เพื่อหา ฐานนิยม หรือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำออกมาเพื่อใช้กับตัวเลขเท่านั้น แต่เราสามารถพลิกแพลงเพื่อใช้หาคำ หรือ ข้อความ ได้เช่นกัน

Median

Median ภาษาไทยใช้คำว่า มัธยฐาน คือ ค่ากลาง เป็นวิธีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง ใช้อธิบายข้อมูลที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน

การใช้ if ifs ใน excel

การใช้ if ใน excel เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย เพราะมีแค่ “ใช่” กับ “ไม่ใช่” เท่านั้น ถ้า “ใช่” ก็ไปทำอย่างหนึ่ง ถ้า “ไม่ใช่” ก็ทำอีกแบบหนึ่ง โดยส่วนตัวก็ใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยพอสมควรเวลาที่สร้างเงื่อนไขสำหรับคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่ง

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ ใน Excel มีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่ใช้บ่อย จะเป็นฟังก์ชัน #DateDIf, Today, Days และ #NetWorkDays

การปัดเศษ

การปัดเศษ ด้วยฟังก์ชันใน Excel มีหลายวิธี จะว่าไป Excel ก็ทำฟังก์ชันมาช่วยสนับสนุนการทำงานให้ง่ายขึ้น ขณะที่ผู้ใช้งานอย่างเราก็เริ่มงงว่า ฟังก์ชันมันก็ดูคล้าย ๆ กัน จะทำแยกออกมาทำไม อย่างเช่นเรื่องการปัดเศษนี่แหละ มีทั้ง Floor Round Int จะว่าไปก็คล้ายกันอยู่

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

XLookup

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ

ตารางเมตรเป็นตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS

ถ้าเราได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรมา จะแปลงตารางเมตรเป็นตารางวา โดยใช้ Excel ArcGIS หรือ QGIS

FIND VS SEARCH ใน EXCEL

FIND VS SEARCH เทียบกันจุดต่อจุด ว่าฟังก์ชันที่ใช้สำหรับ “ค้นหา” เหมือนกันใน Excel เอาเข้าจริงมันก็มีอะไรแตกต่างกันอยู่นะ ถึงแม้ว่าจะเหมือนกันมากเอาการ

แยกตัวเลขจากข้อความ

แยกตัวเลขจากข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วิธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย

Scroll to top