Python Input

Python Input นี้จะกล่าวถึงการรับข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป หรือ การเขียนโค้ดเพื่อให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้

Continue ReadingPython Input

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ (Excel)

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้มีวันและเวลาบอกว่า เป็นการแก้ไขล่าสุด ณ วัน เวลาใด

Continue Readingบันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ (Excel)

ข้อผิดพลาดใน Excel

การตรวจสอบเมื่อพบข้อผิดพลาดใน Excel ว่า เมื่อเราพบความผิดพลาดแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น จะมีแนวทางการตรวจสอบอย่างไรบ้าง ค่า error ที่ excel แสดงให้เราเห็นเวลาคำนวณอะไรสักอย่าง หมายถึงอะไร? และจะจัดการกับมันอย่างไร?

Continue Readingข้อผิดพลาดใน Excel

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้ 3 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 ก็จะให้เป็น 001 002 003 แบบนี้เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าท่านผู้นั้นจะต้องทำ Lookup สองตารางเข้าด้วยกัน แต่มีฟิลด์หนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นตัวเชื่อม ตารางหนึ่งบันทึกมาในรูปแบบข้อความ เวลาเป็นเลขหลักเดียว เขาจะเพิ่ม 0 เข้าไปข้างหน้า แต่อีกตารางหนึ่ง จะเป็นตัวเลข เมื่อนำมา lookup จะไม่เจอกัน

Continue Readingใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ใน Excel

เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ตอนที่เราพิมพ์ตัวเลข เช่น 1,200 บาท จะให้เป็นตัวอักษรอย่างเช่น หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ใน Excel เราใช้ bathtext ได้สบาย ง่าย ๆ ใช่มั้ย แต่ถ้าจะให้เป็นภาษาอังกฤษ คือ One Thousand and two hundred baht แบบนี้จะทำอย่างไร? ในเมื่อมันไม่มีฟังก์ชัน dollartext

Continue Readingเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ใน Excel

Function Text

Text function นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แต่เมื่อไม่นานวันที่ผ่านมา พบว่าการใช้ฟังก์ชัน TEXT นี้ก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน

Continue ReadingFunction Text

Mode ใน Excel

Mode ใน Excel เป็นการใช้ฟังก์ชัน mode เพื่อหา ฐานนิยม หรือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำออกมาเพื่อใช้กับตัวเลขเท่านั้น แต่เราสามารถพลิกแพลงเพื่อใช้หาคำ หรือ ข้อความ ได้เช่นกัน

Continue ReadingMode ใน Excel

Median

Median ภาษาไทยใช้คำว่า มัธยฐาน คือ ค่ากลาง เป็นวิธีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง ใช้อธิบายข้อมูลที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน

Continue ReadingMedian