Raster

Raster – ราสเตอร์ (หรือ แรสเตอร์ ตามแต่การออกสำเนียง) เป็นการจัดเก็บข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากเวกเตอร์ เพราะราสเตอร์ประกอบด้วยเมทริกซ์ของพิกเซล (เรียกอีกอย่างว่าเซลล์) แต่ละพิกเซลมีค่าที่แสดงถึงเงื่อนไขสำหรับพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยเซลล์นั้น

Continue ReadingRaster

Vector

Vector – เวกเตอร์เป็นการแสดงผลในซอฟต์แวร์ GIS ที่ระบุตำแหน่งแห่งหนในพื้นโลกใบนี้ พร้อมด้วยตารางคุณลักษณะ หรือ แอตทริบิวต์ (Attribute) ประกอบฟีเจอร์นั้น ๆ

Continue ReadingVector

GIS Basics: เรื่องทั่วไปและแนวทางการใช้งาน

GIS Basic จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Geographic Information System ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือตามตำแหน่งที่ตั้ง

Continue ReadingGIS Basics: เรื่องทั่วไปและแนวทางการใช้งาน