แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

Continue Readingแยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกตัวเลขจากข้อความ

แยกตัวเลขจากข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วิธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย

Continue Readingแยกตัวเลขจากข้อความ

เทคนิคการใช้ excel

เทคนิคการใช้ excel นี่ เขียนจั่วหัวให้ดูมีพลังหน่อย ความจริง อยากจะเขียนแนะนำเรื่องพื้น ๆ ที่หลายท่านมองข้ามไป จนทำให้มีผู้ใช้งาน excel หลายท่านเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน ก็เลยอยากฝากข้อควรระวังไว้ก่อนที่จะตัดสินใจเขียนสูตรหรือสร้าง sheet เพื่อการคำนวณใน excel โดยเฉพาะถ้าต้องทำกับข้อมูลเป็นจำนวนมาก

Continue Readingเทคนิคการใช้ excel