การสร้างรากฐาน: แนวคิดสำคัญของการออกแบบฐานข้อมูล

คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

ทำความรู้จักคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือ database ก่อนเริ่มเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูล

Continue Readingคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้ 3 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 ก็จะให้เป็น 001 002 003 แบบนี้เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าท่านผู้นั้นจะต้องทำ Lookup สองตารางเข้าด้วยกัน แต่มีฟิลด์หนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นตัวเชื่อม ตารางหนึ่งบันทึกมาในรูปแบบข้อความ เวลาเป็นเลขหลักเดียว เขาจะเพิ่ม 0 เข้าไปข้างหน้า แต่อีกตารางหนึ่ง จะเป็นตัวเลข เมื่อนำมา lookup จะไม่เจอกัน

Continue Readingใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

Table ใน Access

Table ใน Access ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงาน เพราะมันคือที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะนำไปจัดการต่อ ตัวอย่างเช่น สร้างตารางรายชื่อลูกค้า เพื่อจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และนำไปเชื่อมข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

Continue ReadingTable ใน Access

Key ใน RDBMS

Key ใน RDBMS (Relational Database Management System) Key คือสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยง Relation ทั้งหลาย มีสถานะเป็นตัวแทนของระเบียนนั้นโดยเฉพาะ และเป็นตัวช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาราง อาจจะเป็นข้อมูลในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง หรือ หลายคอลัมน์ รวมกันก็ได้

Continue ReadingKey ใน RDBMS

ออกแบบตาราง

ออกแบบตาราง (Table) ใน Access เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจให้ดี เนื่องจาก “ตาราง” เปรียบเสมือน “กระดูกสันหลัง” ของ Access ก็ว่าได้ เพราะเราเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน “ตาราง” ถ้าหากเราออกแบบตารางไม่ดี จะทำให้มีปัญหาตามมามากมายอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึง

Continue Readingออกแบบตาราง

ใช้ Access

ใช้ Access ทำอะไรได้บ้าง เรื่องนี้ต้องพูดกนยาว สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เคยใช้งานมาก่อน จุดเด่นของ Access คือ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

Continue Readingใช้ Access

Import ข้อมูลเข้า Access ง่าย ๆ ในคลิกเดียว

Import ข้อมูลเข้า Access ปกติก็ไม่ยากอยู่แล้ว คือแค่คลิกไม่เท่าไหร่ก็สามารถนำเข้าตารางใน Access ได้แล้ว แต่ถ้าต้องนำเข้าข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ เข้ามาสู่ตารางใน Access บ่อย ๆ ก็ต้องหาวิธีลัดให้ประหยัดเวลา

Continue ReadingImport ข้อมูลเข้า Access ง่าย ๆ ในคลิกเดียว

ค่าซ้ำ ใน Microsoft Access

ค่าซ้ำ ใน Microsoft Access สามารถหาได้ด้วยการใช้ Queries ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับเวลาที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก จะว่าไปหาง่ายกว่าการใช้ Excel หาค่าซ้ำในหลายกรณีเสียด้วยซ้ำ

Continue Readingค่าซ้ำ ใน Microsoft Access