Thai Alphabet Archive

ASCII Code Table

ASCII Code หรือ ASCII Characters Code นี้อาจจะมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่ต้องใช้เขียนโค้ด

เปลี่ยนเลขไทย ใน Microsoft Word

วิธีการ เปลี่ยนเลขไทย สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยแบบรวดเดียว โดยใช้ VBA เขียน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อได้สบาย

TH Sarabun IT9 สร้างปัญหา เลิกใช้เถอะ

TH Sarabun IT9 ซึ่งแก้ปัญหาให้พิมพ์ง่าย กลายเป็นตัวปัญหาสำหรับคนที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ต่อในเชิง DATABASE เป็นอย่างมากเพราะดัดแปลงแบบอักษรดื้อ ๆ

สูตรเลขไทย ใน Excel

สูตรเลขไทย หรือการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย หรือในทางกลับกัน จะเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิก ใน Microsoft Excel นี่ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบง่าย ๆ คือแค่เปลี่ยน format ให้แสดงก็ได้แล้ว กับแบบซับซ้อนหน่อย คือต้องเขียน VBA