แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

Continue Readingแยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

Continue Readingเปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

#N/A ใน Excel

#N/A ใน excel มักจะหมายถึงว่าสูตรไม่พบสิ่งที่ขอให้ค้นหา ซึ่งถ้าเป็น Match, VLookup, HLookup หรือ XLookup ในตอนนี้จะนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการใช้ SUBSTITUTE ช่วยจัดข้อมูลใน Excel

Continue Reading#N/A ใน Excel

แยกข้อความ ใน Excel

แยกข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วีธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย แล้วแต่ว่าโจทย์ที่ให้มามีรูปแบบอย่างไร

Continue Readingแยกข้อความ ใน Excel