Table Archive

Table ใน Access

Table ใน Access ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงาน เพราะมันคือที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะนำไปจัดการต่อ ตัวอย่างเช่น สร้างตารางรายชื่อลูกค้า เพื่อจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และนำไปเชื่อมข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลอื่น

Key ใน RDBMS

Key ใน RDBMS (Relational Database Management System) Key คือสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยง Relation ทั้งหลาย มีสถานะเป็นตัวแทนของระเบียนนั้นโดยเฉพาะ และเป็นตัวช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาราง อาจจะเป็นข้อมูลในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง หรือ หลายคอลัมน์

บันทึกข้อมูลใน Excel

บันทึกข้อมูลใน Excel เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม และบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องแค่คีย์ข้อมูลลงไปโง่ ๆ แบบนี้มันต้องมีเทคนิคหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรยุ่งยากด้วยหรือไร? เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เจอมาตลอดในชีวิตการทำงาน คือต้องเจอการทำงานกับ excel ที่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่ดี

ออกแบบตาราง

ออกแบบตาราง (Table) ใน Access เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจให้ดี เนื่องจาก “ตาราง” เปรียบเสมือน “กระดูกสันหลัง” ของ Access ก็ว่าได้ เพราะเราเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน “ตาราง” ถ้าหากเราออกแบบตารางไม่ดี จะทำให้มีปัญหาตามมามากมายอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึง

สร้าง DMS ด้วย Access

สร้าง DMS ด้วย Access โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ค้นหาและเลือกเอกสารขึ้นมาดู แบบง่าย ๆ โดยจะใช้ Form Query มาช่วยในการจัดทำฐานข้อมูล