Date

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ (Excel)

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้มีวันและเวลาบอกว่า เป็นการแก้ไขล่าสุด ณ วัน เวลาใด

Function Text

Text function นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แต่เมื่อไม่นานวันที่ผ่านมา พบว่าการใช้ฟังก์ชัน TEXT นี้ก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน

เพิ่มลดวันเดือนปี ใน Excel

ถ้าเจอ วันที่ ที่ใส่เดือนก่อนวันแล้วจึงเป็นปี จะแก้ไขปัญหาอย่างไร? หรือถ้าเจอข้อมูลวันที่ ซึ่งอยาก เพิ่มลดวันเดือนปี จะต้องทำอย่างไร ขอแนะนำให้ใช้ โดยใช้ฟังก์ชัน DATE เผื่อบางทีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องวันที่โดยไม่ต้องแก้ยุ่งยาก

วันเดือนปี ใน excel

วันเดือนปี ใน excel ดูจะเป็นเรื่องพื้น ๆ แต่ เชื่อหรือไม่ว่า ในการทำงานกับ Excel ที่ผ่านมา พบปัญหาเรื่อง format วันเดือนปี ค่อนข้างบ่อย เราจะทำอย่างไรดี?

Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่เป็น #####

มีคนถามปัญหามาว่า ได้ Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่กลายเป็น ##### เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาจากการปรับฟอร์แมตปีค.ศ. เป็น พ.ศ. จึงเสนอทางเลือกแก้ไขให้ 2 วิธี

Custom Number Formats ใน Excel

Custom Number Formats ใน Excel เป็นการกำหนดรูปแบบของตัวเลขในแบบที่เราต้องการ ความจริงการทำงานโดยทั่วไป Excel ให้รูปแบบการกำหนดตัวเลข หรือ Number Formats มาหลากหลายพอประมาณอยู่แล้ว

Scroll to top