You are currently viewing Build Virtual Raster กับ Merge ต่างกันอย่างไร

Build Virtual Raster กับ Merge ต่างกันอย่างไร

 • Post category:QGIS

ไปเห็นคำถามว่า Build Virtual Raster กับ Merge ต่างกันอย่างไร ทำไมคนถึงนิยมใช้คำสั่ง Merge มากกว่า 

ถ้าอย่างนั้น DataRevol.com คงเป็นชนส่วนน้อย เพราะชอบ VRT มากกว่า

ทั้งสองวิธี เป็นการรวมแรสเตอร์หลายไฟล์เข้ามาเป็นไฟล์สำหรับทำงานเดียว

สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดก็คือ Build Virtual Raster ไม่ได้เอาแรสเตอร์มารวมเป็นไฟล์ใหม่ แต่สร้าง VRTเพื่อลิงก์แรสเตอร์ต้นฉบับเข้ามาทำงานเสมือนเป็นแรสเตอร์ใหญ่ ส่วน Merge เป็นการรวมแรสเตอร์เป็นไฟล์ใหม่

อันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจน และที่ว่าทำไมคนจึงนิยมใช้ Merge ก็เพราะได้ไฟล์ใหม่ที่นำไปใช้งานอื่น ส่งต่อให้คนอื่นได้สะดวกกว่า

ในบล็อกนี้จึงจะมาพูดถึงรายละเอียดว่า ข้อดี ข้อเสีย ที่ทำให้ Build Virtual Raster กับ Merge ต่างกันอย่างไร เผื่อจะช่วยให้ท่านผู้อ่านตัดสินใจได้ว่า งานที่กำลังทำนั้นเหมาะกับวิธีไหนมากกว่ากัน

Build Virtual Raster (VRT):

 • สร้างชุดข้อมูลเสมือน: ไม่ได้รวมแรสเตอร์เป็นไฟล์ใหม่ แต่จะสร้างไฟล์ VRT ที่ใช้ XML ทำหน้าที่เชื่อมโยงแรสเตอร์ต้นฉบับเข้ามารวมไว้ด้วยกัน
 • ลดไฟล์ซ้ำซ้อน: เนื่องจากเป็นการสร้างความเชื่อมโยงไฟล์เดิม ทำให้ไม่มีการสร้างไฟล์แรสเตอร์ ลดไฟล์ซ้ำและช่วยประหยัดพื้นที่ดิสก์ ซึ่งมีผลอย่างมากถ้าต้องทำงานกับแรสเตอร์ขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • เร็ว: โดยทั่วไป การสร้าง VRT มักจะเร็วกว่าการรวมแรสเตอร์เป็นไฟล์ใหม่
 • ความยืดหยุ่น: สามารถเพิ่มหรือลบแรสเตอร์ออกจาก VRT ได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ ถ้าเป็นงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแรสเตอร์บ่อย ๆ จะสะดวกกับการทำงานมาก
 • เปลี่ยนแปลงตามต้นฉบับ: หากมีการเปลี่ยนแปลงกับแรสเตอร์ต้นฉบับ จะส่งผลเปลี่ยนแปลงนั้นใน VRT ด้วย
 • ฟังก์ชันการทำงานโดนจำกัด: การดำเนินการบางอย่างจำเป็นจะต้องใช้แรสเตอร์ ซึ่งการทำเป็น VRT อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้

Merge:

 • รวมแรสเตอร์เป็นไฟล์ใหม่: สร้างไฟล์แรสเตอร์ใหม่ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับไฟล์แรสเตอร์ต้นฉบับทั้งหมด
 • ฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ: สามารถใช้แรสเตอร์ที่ผสานได้เหมือนกับไฟล์แรสเตอร์อื่นๆ โดยไม่มีข้อจำกัดเช่น VRT
 • ไฟล์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับต้นฉบับอีกต่อไป: หมายถึง การดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดใดในต้นฉบับจะไม่ส่งผลต่อไฟล์ที่ Merge มาใหม่นี้ หากจะแก้ไขใดใดต้องแก้ไขที่แรสเตอร์ใหม่ ที่ผสานจะแยกจากต้นฉบับ และจะไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • การทำสำเนาข้อมูล: อาจใช้พื้นที่ดิสก์มากขึ้น
 • กระบวนการที่ช้ากว่า: การ Merge อาจใช้เวลานานกว่า โดยเฉพาแรสเตอร์ขนาดใหญ่

เราจะเลือกใช้อะไร:

ส่วนที่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนดี ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำงานอะไร

เลือก Build Virtual Raster ถ้า…

ต้องการแสดงภาพแรสเตอร์ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ ลดข้อมูลซ้ำซ้อน

สร้างภาพโมเสกอย่างรวดเร็วเพื่อดูหรือวิเคราะห์

ทำงานกับแรสเตอร์ที่อัปเดตบ่อย

เก็บรักษาแรสเตอร์ต้นฉบับโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไฟล์ ในขณะที่ทำงานกับ VRT

เลือก Merge ถ้า…

ต้องการสร้างแรสเตอร์แยกต่างหากสำหรับการแจกจ่ายหรือเก็บถาวร

การดำเนินการที่ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลแรสเตอร์โดยตรง

ต้องทำงานหรือนำไฟล์ไปใช้กับซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ VRT

ต้องการสร้างแรสเตอร์ที่มีขนาดพิกเซลและโปรเจ๊กชันที่สอดคล้องกัน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม:

ทั้งสองวิธี ให้ Pixel alignment เท่ากัน

ถ้าหากเจอค่าที่ไม่มีข้อมูล Merge จะจัดการกับค่าที่ไม่มีข้อมูลแตกต่างจาก VRT ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการวิเคราะห์

ต่าง ๆ เหล่านึ้ฝากไว้ให้พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเอง

เอกสารอ้างอิง