Data Types – ประเภทข้อมูล

Data Types หรือ ประเภทข้อมูล เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ database มากพอสมควร ยิ่งในการคำนวณ สร้าง Model ต่าง ๆ เรื่องประเภทข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็น และต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลตัวแปรนั้นเป็นประเภทใด จะช่วยให้การนำไปจัดการต่อง่ายดายมากขึ้น ถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงาน

ตัวแปร – Variable

ตัวแปร หรือ variable คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งานในกระบวนการคำนวณหรือวิเคราะห์ หรือ จะบอกว่า ตัวแปร ก็คือการ แทนค่า เพื่อการคำนวณ ก็ไม่น่าจะผิดความหมายเท่าใดนัก

การใช้ if ifs ใน excel

การใช้ if ใน excel เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย เพราะมีแค่ “ใช่” กับ “ไม่ใช่” เท่านั้น ถ้า “ใช่” ก็ไปทำอย่างหนึ่ง ถ้า “ไม่ใช่” ก็ทำอีกแบบหนึ่ง

สถิติเชื่อถือไม่ได้

สถิติเชื่อถือไม่ได้ ? อันนี้จั่วหัวเรียกแขกไปยังงั้นเอง ว่ากันว่า เวลาเราเห็นข้อมูลทางสถิติเรามักเชื่อโดยไม่รู้ตัว เหมือนกับว่า เฮ้ย เขาทำสถิติออกมาแล้ว เป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้ ทั้งที่เราไม่ได้ดูที่มาและวิธีการสำรวจและคำนวณข้อมูลด้วยซ้ำ

Power Query 101

Power Query เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ติดตั้งมาตั้งแต่ยุค Office 2016 ตอนแรกยังใช้ชื่อว่า Get & Transform ซึ่ง ถ้าใครใช้ Excel เวอร์ชันเก่ากว่านั้นคงต้องลง Add-In เอาเอง #powerquery

Big Data ภาครัฐ กับปัญหา Archive

Big Data ภาครัฐ เป็นเรื่องน่าสนใจ กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกรรมและกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐจะนำไปใช้

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

Copy File ไปแต่ละ Folder ทีละมาก ๆ

Copy File ไปแต่ละ Folder ต่าง ๆ ทีละมาก ๆ นี้จะทำโดยใช้คำสั่ง DOS ใน Command Prompt แต่จะใช้ Excel มาช่วยในการจัดการรายชื่อและเขียนคำสั่ง

หาตัวเลขที่หายไป

หาตัวเลขที่หายไป จะเป็น Seqence Number หรือ ไม่ Seqence ตามลำดับ มีวิธีคิดในการหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีคิดแบบที่ต่างไปให้เป็นทางเลือก

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ ใน Excel มีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่ใช้บ่อย จะเป็นฟังก์ชัน #DateDIf, Today, Days และ #NetWorkDays