Microsoft Word Archive

ใส่เลขหน้า ใน Microsoft Word

การใส่เลขหน้า ใน Microsoft Word และการใช้ Section เข้ามาช่วยเมื่อต้องใส่เลขหน้าที่แตกต่างกัน ในเอกสารชุดเดียวกัน

ตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Microsoft Word

เราจะตั้งค่าหน้ากระดาษอย่างไร มีวิธีการกำหนดหน้ากระดาษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ตัวอักษร ขนาด ฯลฯ โดยใช้ Styles ช่วยเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อย รวดเร็ว

การปิด auto hyperlink

การปิด auto hyperlink เพื่อหยุดการใส่ลิงก์อัตโนมัติ ใน […]

เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทย ใน Microsoft Word

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยแบบรวดเดียว โดยใช้ VBA เขียน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อได้สบาย

TH Sarabun IT9 สร้างปัญหา เลิกใช้เถอะ

TH Sarabun IT9 ซึ่งแก้ปัญหาให้พิมพ์ง่าย กลายเป็นตัวปัญหาสำหรับคนที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ต่อในเชิง DATABASE เป็นอย่างมากเพราะดัดแปลงแบบอักษรดื้อ ๆ