หาตัวเลขที่หายไป

หาตัวเลขที่หายไป จะเป็น Seqence Number หรือ ไม่ Seqence ตามลำดับ มีวิธีคิดในการหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีคิดแบบที่ต่างไปให้เป็นทางเลือก

Continue Readingหาตัวเลขที่หายไป

ลบแถวว่าง เพื่อ clean ข้อมูล

ลบแถวว่าง ลบช่องว่าง เพื่อ clean ข้อมูลเตรียมสำหรับการทำ lookup ซึ่งจากปัญหาที่พบ จากการ Export ข้อมูลมาจากซอฟต์แวร์อื่น แล้ว มีปัญหาว่า ข้อมูลบางแถวเป็นแถวว่าง หรือ มีแถวแปล่า ๆ ยาวเหยียดตามหลังจากกลุ่มข้อมูลมา ซึ่งต้องการจะเอาออก

Continue Readingลบแถวว่าง เพื่อ clean ข้อมูล