QGIS Tutorials

มือใหม่หัดใช้ QGIS

มือใหม่หัดใช้ QGIS นี่เกิดขึ้นเพราะ สังเกตว่าในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ผู้ร่วมงานรอบตัวหันมาใช้ QGIS กันมากขึ้น เลยเป็นแรงบันดาลใจว่า น่าจะทำวีดีโอขึ้นมาซัก 1 ชุด แนะนำการใช้ QGIS สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จัก QGIS มาก่อน แต่อยากเรียนรู้เรื่องการใช้งาน QGIS ตั้งแต่เริ่มต้นว่าไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้ที่ไหน จนถึง ท้ายที่สุดของซีรีส์นี้ หวังว่าจะทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถจัดการกับ Attribute สามารถ Export ส่งข้อมูลไปอย่างซอฟต์แวร์อื่นได้

Scroll to top