Operators ใน Excel

Operators ใน Excel (หรือตัวดำเนินการ) จะเป็นการกำหนดว่า เราจะทำอะไรกับสิ่งนั้น ตัวดำเนินการที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการ บวก ลบ คูณ หาร

Continue ReadingOperators ใน Excel

Python Operators

Python Operators หรือตำราภาษาไทยใช้คำว่า “ตัวดำเนินการ” ในภาษาไพธอน เรียกกันแบบบ้าน ๆ ก็พวก เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ

Continue ReadingPython Operators