ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel

ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบที่ใช้การ insert เข้าไปใน Cell โดยตรง ไปจนถึงขั้นซับซ้อน เขียนเป็น VBA ใช้งาน

ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบที่ใช้การ insert เข้าไปใน Cell โดยตรง ไปจนถึงขั้นซับซ้อน เขียนเป็น VBA ใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม “ดึงภาพจาก folder มาใส่ excel”

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน DataRevol.com จะแสดงให้เห็นวิธีการต่าง ๆ เท่าที่พอจะนึกออก

อ่านเพิ่มเติม “เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel”

XLookup

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ

อ่านเพิ่มเติม “XLookup”

Index and Match

Index and Match เป็นฟังก์ชันที่ใช้ดึงข้อมูลอื่นมาแสดงที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนอกเหนือจาก vlookup ซึ่งหลายคนคิดว่ามันซับซ้อนไปหน่อย เพราะต้องซ้อนฟังก์ชันกันสองอย่าง คือ index กับ match

Index and Match เป็นฟังก์ชันที่ใช้ดึงข้อมูลอื่นมาแสดงที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนอกเหนือจาก vlookup ซึ่งหลายคนคิดว่ามันซับซ้อนไปหน่อย เพราะต้องซ้อนฟังก์ชันกันสองอย่าง คือ index กับ match ในขณะที่ vlookup เสร็จครบจบในฟังก์ชันเดียว แต่ถ้าเข้าใจแนวคิดการใช้ก็ไม่ยาก ใช้บ่อย ๆ ก็จะคุ้น และมันสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่า vlookup ในบางกรณี

อ่านเพิ่มเติม “Index and Match”

Vlookup

Vlookup เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานกันแพร่หลายมากอย่างหนึ่ง เป็นฟังก์ชันดึงข้อมูลจากที่อื่นมาแสดงผล กลายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะใช้งานเป็นกันทุกคน เพราะเป็นตัวช่วยให้ไม่ต้องไป export จาก excel เพื่อไปดึงข้อมูลหรือรวมตารางใน Access

Vlookup เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานกันแพร่หลายมากอย่างหนึ่ง เป็นฟังก์ชันดึงข้อมูลจากตารางข้อมูลมาแสดงผล กลายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะใช้งานเป็นกันทุกคน เพราะเป็นตัวช่วยให้ไม่ต้องไป export จาก excel เพื่อไปดึงข้อมูลหรือรวมตารางใน Access

อ่านเพิ่มเติม “Vlookup”