เปิด shapefile ใน google earth แล้วคลาดเคลื่อน

เปิด shapefile ใน google earth โดยการแปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วรูปแปลงที่ดินคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth แต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดใน Google Earth แล้วรูปแปลงทีดินไม่ตรงตำแหน่ง คลาดเคลื่อนไปพอสมควร เป็นเพราะอะไร?

Continue Readingเปิด shapefile ใน google earth แล้วคลาดเคลื่อน