Import ข้อมูลเข้า Access ง่าย ๆ ในคลิกเดียว

Import ข้อมูลเข้า Access ปกติก็ไม่ยากอยู่แล้ว คือแค่คลิกไม่เท่าไหร่ก็สามารถนำเข้าตารางใน Access ได้แล้ว แต่มีปัญหาว่า ถ้าต้องนำเข้าข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ เข้ามาสู่ตารางใน Access บ่อย ๆ จะมีวิธีลัดขั้นตอนหรือไม่? เพราะการนำเข้าข้อมูลไม่ยากก็จริง แต่ถ้าเป็นการทำสเต็ปเดิมซ้ำ ๆ เสียเวลาในการนำเข้าข้อมูลก็อยากได้วิธีที่ง่ายดายกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม

สร้าง DMS ด้วย Access

สร้าง DMS ด้วย Access โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ค้นหาและเลือกเอกสารขึ้นมาดู แบบง่าย ๆ  โดยจะใช้ Form Query มาช่วยในการจัดทำฐานข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม