ลบแถวว่าง เพื่อ clean ข้อมูล

ลบแถวว่าง ลบช่องว่าง เพื่อ clean ข้อมูลเตรียมสำหรับการทำ lookup ซึ่งจากปัญหาที่พบ จากการ Export ข้อมูลมาจากซอฟต์แวร์อื่น แล้ว มีปัญหาว่า ข้อมูลบางแถวเป็นแถวว่าง หรือ มีแถวแปล่า ๆ ยาวเหยียดตามหลังจากกลุ่มข้อมูลมา ซึ่งต้องการจะเอาออก

Continue Readingลบแถวว่าง เพื่อ clean ข้อมูล