Disk Management Archive

ไฟล์เป็นภาษาต่างดาว และเปิดไม่ได้

ไฟล์เป็นภาษาต่างดาว เกิดได้อย่างไร และจะแก้ไขได้อย่างไร มีผู้ร่วมงานนำแฟลชไดร์ฟมาให้ช่วยแก้ไขให้หน่อยเพราะลองเอาไปเปิดแล้วไฟล์เป็นอะไรไม่รู้ เปิดมาชื่อไฟล์กลายเป็นภาษาต่างดาวอ่านไม่ออก เปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานก็ไม่ได้

Windows 10 มองไม่เห็น External Hard Drive

Windows 10 มองไม่เห็น External Hard Drive แก้ไขง่าย ๆ ด้วยการใช้ disk management