คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

ทำความรู้จักคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือ database ก่อนเริ่มเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูล

Continue Readingคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

Key ใน RDBMS

Key ใน RDBMS (Relational Database Management System) Key คือสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยง Relation ทั้งหลาย มีสถานะเป็นตัวแทนของระเบียนนั้นโดยเฉพาะ และเป็นตัวช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาราง อาจจะเป็นข้อมูลในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง หรือ หลายคอลัมน์ รวมกันก็ได้

Continue ReadingKey ใน RDBMS