Custom Format Number Archive

Excel คำนวณไม่ตรง?

Excel คำนวณไม่ตรง? ความจริงคำนวณตรง แต่ตั้งค่าให้แสดง format ของตัวเลขไว้ ทำให้แสดงค่าเหมือนคำนวณไม่ตรง

สูตรเลขไทย ใน Excel

สูตรเลขไทย หรือการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย หรือในทางกลับกัน จะเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิก ใน Microsoft Excel นี่ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบง่าย ๆ คือแค่เปลี่ยน format ให้แสดงก็ได้แล้ว กับแบบซับซ้อนหน่อย คือต้องเขียน VBA