Custom Format Number

สูตรเลขไทย ใน Excel

สูตรเลขไทย หรือการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย หรือในทางกลับกัน จะเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอารบิก ใน Microsoft Excel นี่ทำได้หลายวิธี มีทั้งแบบง่าย ๆ คือแค่เปลี่ยน format ให้แสดงก็ได้แล้ว กับแบบซับซ้อนหน่อย คือต้องเขียน VBA ช่วย แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินไป