ฺBlockchain

NFT: Non-Fungible Tokens

NFT หรือ Non-Fungible Tokens ภาษาไทยรู้สึกว่าจะใช้ “สินทรัพย์ดิจิทัล” คือสิ่งที่เป็นดิจิทัลที่ “ทดแทนไม่ได้”

Blockchain

Blockchain ในฐานะเลดเจอร์ หรือสมุดบัญชีคือระบบที่ตัวเลขของแต่ละบัญชีเป็นสาธารณะ คืออยู่ในมือของทุกคนที่อยู่ในระบบ หากมีการแก้ไขตัวเลขเช่นโอนเงินให้บัญชีอื่น ข้อมูลนี้ก็ไปปรากฎอยู่ในมือผู้ใช้ระบบทุกคนด้วยเช่นกัน ทุกคนในระบบจะรู้ความเคลื่อนไหวของทุกบัญชี แต่ไม่รู้จักตัวตนของผู้ถือครองบัญชีนั้น