วันที่

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ ใน Excel มีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่ใช้บ่อย จะเป็นฟังก์ชัน #DateDIf, Today, Days และ #NetWorkDays

เพิ่มลดวันเดือนปี ใน Excel

ถ้าเจอ วันที่ ที่ใส่เดือนก่อนวันแล้วจึงเป็นปี จะแก้ไขปัญหาอย่างไร? หรือถ้าเจอข้อมูลวันที่ ซึ่งอยาก เพิ่มลดวันเดือนปี จะต้องทำอย่างไร ขอแนะนำให้ใช้ โดยใช้ฟังก์ชัน DATE เผื่อบางทีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องวันที่โดยไม่ต้องแก้ยุ่งยาก

วันเดือนปี ใน excel

วันเดือนปี ใน excel ดูจะเป็นเรื่องพื้น ๆ แต่ เชื่อหรือไม่ว่า ในการทำงานกับ Excel ที่ผ่านมา พบปัญหาเรื่อง format วันเดือนปี ค่อนข้างบ่อย เราจะทำอย่างไรดี?

Scroll to top