Python

Python Input

Python Input นี้จะกล่าวถึงการรับข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป หรือ การเขียนโค้ดเพื่อให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้

Python Operators

Python Operators หรือตำราภาษาไทยใช้คำว่า “ตัวดำเนินการ” ในภาษาไพธอน เรียกกันแบบบ้าน ๆ ก็พวก เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ

เขียน python | เริ่มต้นด้วย Hello, World

เขียน python ครั้งแรกใน 2 นาที! เฮ้ย มันง่ายขนาดนั้นเชียวรึ? อันนี้ข้าพเจ้าอุทานในใจตอนที่ไปเรียน python เมื่อวันก่อน ใน 2 นาทีที่อาจารย์ท่านบอก คือการพิมพ์คำว่า Hello, World

Data Types – ประเภทข้อมูล

Data Types หรือ ประเภทข้อมูล เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ database มากพอสมควร ยิ่งในการคำนวณ สร้าง Model ต่าง ๆ เรื่องประเภทข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็น และต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลตัวแปรนั้นเป็นประเภทใด จะช่วยให้การนำไปจัดการต่อง่ายดายมากขึ้น ถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงาน

ตัวแปร – Variable

ตัวแปร หรือ variable คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งานในกระบวนการคำนวณหรือวิเคราะห์ หรือ จะบอกว่า ตัวแปร ก็คือการ แทนค่า เพื่อการคำนวณ ก็ไม่น่าจะผิดความหมายเท่าใดนัก

ดึงราคาหุ้น จาก yahoo โดยใช้ python

ดึงราคาหุ้น มีวิธีใดสะดวกบ้าง? ลองใช้ python เขียน code เพื่อดึงราคาหุ้นมาเก็บไว้ใช้งาน

Python IDE

Python IDE หรือ ย่อมาจาก Integrated Development Environment หน้าที่ก็ตามชื่อเลย คือเป็นตัวรับและประมวลผลอะไรต่อมิอะไรที่ใส่ลงไป คือจะรวมเครื่องมือหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Python

Python เป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high-level language) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบันนี้ ด้วยความที่ผู้พัฒนาตั้งใจว่า จะต้องเป็นภาษาที่อ่านง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน และใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ทั้ง Windows, MacOS, Linux ฯลฯ และที่สำคัญ – เป็น Open Source ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to top