เรียน Python กันง่าย ๆ สบาย ๆ ไปด้วยกัน เพราะคนเขียนก็เพิ่งจะเรียนรู้ เมื่อเริ่มเรียนรู้ ก็ต้องแบ่งปัน สิ่งที่เขียนนี้ เรียบเรียงจากการศึกษาและจด lecture มานะจ๊ะ อย่าคาดหวังมากนัก

“Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.”

— William S. Burroughs

เรื่องพื้นฐาน

เริ่มจาก ทำความรู้จัก Python มาทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของ python คร่าว ๆ ว่า python คืออะไร จากนั้นมาทำความรู้จักกับ Python IDE สิ่งที่เราจะใช้ในการเขียนโค้ด แนะนำ IDE บางตัว และ (ส่วนตัว) แนะนำ Anaconda ซึ่งเป็นแพ็กเกจรวมทั้งหมดภายในหนึ่งเดียว อำนวยความสะดวกได้มาก

เรียน python
Photo by Christina Morillo on Pexels.com

เรื่องต่อมา คือทำความเข้าใจเรื่อง Algorithm เป็นโครงร่างให้เห็นภาพว่า ในการเรียนรู้ python เราควรวางแผนอะไรบ้าง และจะใช้เพื่ออะไร กับ การทำความเข้าใจเรื่อง Flowchart ซึ่งเป็นเหมือนแผนผัง อธิบายว่าสิ่งที่เราจะเขียนนั้น จะเอาไปทำอะไรต่อ มีเส้นทางความเป็นมาเชื่อมต่อกันอย่างไร

เริ่มเรียน python

เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจ Variable หรือ ตัวแปร และ Data Types หรือ ประเภทข้อมูล ว่ามีอะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนด หรือ ข้อจำกัดในการทำงาน เพราะ data type แต่ละประเภทมีจุดประสงค์ต่างกัน อย่างเช่น string จะเอาไปคำนวณไม่ได้ list กับ Tuple ต่างกันอย่างไร

เมื่อทำความรู้จักกับเรื่องพื้นฐานแล้ว เราก็มาเริ่ม เขียน Python: Hello, World รู้จักกับความเป็นมาเป็นไป ว่าจะเริ่มเขียนกันง่าย ๆ อย่างไร แล้วต่อด้วย Conditional Statements หรือ การเขียนคำสั่ง ทางเลือก if else

จะมีเรื่องอะไรต่อ โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ นะจ๊ะ