You are currently viewing เลขไทยในเอกสารราชการ

เลขไทยในเอกสารราชการ

เลขไทยในเอกสารราชการ กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่มีการตั้งเรื่องเรียกร้องใน Change.org หัวข้อว่า “ขอให้ใช้เลขอารบิกในเอกสารราชการไทย เพื่อความพัฒนาในด้านดิจิทัล” สำหรับท่านที่ไม่เคยอ่านเนื้อหาเรื่องนี้มาก่อน โปรดอ่านรายละเอียดก่อนจะอ่านต่อไป เพราะกลัวว่าจะพูดกันผิดประเด็น

black vintage typewriter
Photo by Pixabay on Pexels.com

หลังจากที่เรื่องการเรียกร้องนี้ ได้มีคนนำไปเผยแพร่ ก็มีการพูดถึงการกว้างขวาง และมีปฎิกิริยาที่หลากหลาย เช่น ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ทวีตข้อความว่า

ภูมิใจในเอกราชทางภาษา ด้วยอักษรไทย เลขไทย 

และมีหลายความเห็นที่น่าสนใจ เมื่อพูดถึงวิธีการเขียนเอกสารทางราชการในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อย่างเช่น

แนวปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ โดย Thitirat Tity Thipsamritkul 

Sarinee Achavanuntakul – สฤณี อาชวานันทกุล

Kornkit Disthan 

ความเป็นมาของการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้เลขไทยนั้น โปรดอ่านเรื่อง การใช้เลขไทยในเอกสารราชการ https://pub.nstda.or.th/gov-dx/thai-number-format/ ในบทความนี้อธิบายปัญหาต่าง ๆ ไว้แล้ว

เลขไทยในเอกสารราชการ

เลขไทยในเอกสารราชการ

ปัญหาจริง ๆ ของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เลขไทย แต่อยู่ที่คนใช้เลขไทยไม่ถูกที่มากกว่า เอกสารราชการจะใช้เลขไทยก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อใดที่จะเขียนถึงภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ควรใช้อารบิก ยกตัวอย่างเช่น ระวางที่ดิน 5136IV 7232-11 ไม่ควรเป็น ๕๑๓๖IV ๗๒๓๒-๑๑ กระดาษ A4 ไม่ควรเป็น A๔ และ IP Address เช่น 192.168.0.1 ไม่ควรเป็น ๑๙๒.๑๖๘.๐.๑ 

ซึ่งในแนวทางปฏิบัติจริง เคยมีหนังสือที่บอกว่า ให้พิจารณาตามความเหมาะสม คือตรงไหนใช้เลขไทยแล้วไม่มีปัญหาก็ใช้ไป แต่ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะจะใช้เลขอารบิกก็ได้ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่เคยเข้าใจคนทำงานธุรการหรืออำนวยการเลยที่มักจะไม่ปล่อยผ่าน ขอให้กลับมาแก้เป็นเลขไทยเสมอ จนบางครั้งก็เบื่อที่จะอธิบาย เพราะถ้าไม่ยอมเปลียนตาม หนังสือ – เอกสารต่าง ๆ ก็ไม่ออกไปเสียที

เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่า เวลาทำงานกับคอมพิวเตอร์ ขอให้ลืมความรักชาติไปก่อน ตั้งชื่อไฟล์ ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เลขให้ใช้เลขไทย ถ้าใช้ Excel แล้วจะพิมพ์วันที่ ให้พิมพ์เป็นปีค.ศ. ในรูปแบบที่ชัดเจน เช่น 31/05/2022 แล้วค่อยใช้ Format ในการแปลงเป็นรูปแบบที่ต้องการ https://datarevol.com/excel/date/

(โปรดอ่าน ปัญหาจากเรื่องเก่า ๆ ที่เคยเขียนไป จากปัญหาการกรอกข้อมูลปีเป็น พ.ศ.)  https://datarevol.com/access/export-access-to-excel-date-error/

และที่แย่ที่สุดคือ เมื่อครั้งที่มีคนคิดค้น SarabunIT๙ ออกมา แล้วมีคนเอาไปใช้กันแพร่หลาย โดยเฉพาะ คนจากศูนย์เทคโนโลยี เอามาเผยแพร่ให้คนใช้กัน ถึงขั้นเคยมีหนังสือเวียนออกมา อันนี้คือเรื่องที่เจ็บปวด เพราะทำงานแล้วต้องมาปวดหัวกับรหัสของตัวอักษรที่ผิดไปจากที่ควรจะเป็นกับตาที่เห็น ตอนนั้นถึงกับต้องมาเขียนว่า เลิกใช้ SarabunIT๙ กันเถอะ ขอร้อง

ถ้าอยากเปลี่ยนเลขไทยรวดเดียวใน MS Word โปรดอ่านที่นี่

ถ้าอยากเปลี่ยนเลขไทยรวดเดียวใน MS Excel โปรดอ่านที่นี่

เรื่องภาษาไทย ArcGIS https://datarevol.com/gis/arcgis-encoding/

ยังยืนยันว่าเลขไทยไม่ผิด และนี่ไม่ใช่เรื่องการไม่รักตัวอักษรไทย (นี่ก็พิมพ์เป็นภาษาไทย) เพียงแต่เวลาที่อ่านคำอธิบายของการเรียกร้อง “ขอให้ใช้เลขอารบิกในเอกสารราชการไทย เพื่อความพัฒนาในด้านดิจิทัล” ใน change.org นี่รู้สึกเข้าใจประเด็นของผู้ที่ตั้งหัวข้อเรียกร้องขึ้นมา เฉพาะ character encoding ที่มี ทั้ง UTF-8 TIS-620 MS874 ISO-8859-11 นี่เป็นปัญหามากพอสมควร 

ย้ำอีกครั้ง ไม่ได้มีปัญหากับตัวเลขไทย หรือ ภาษาไทย แต่เวลาที่ทำงานเกี่ยวกับดิจิทัลซึ่งคนไทยไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมา การใช้ตัวเลขไทย หรือ ภาษาไทยเป็นปัญหาจุกจิกจริง ๆ เรื่องนี้คงต้องอยู่ที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และความเหมาะสมในการทำงานเป็นหลัก

เพราะส่วนตัวก็ยังใช้ตัวเลขไทยเพราะเห็นว่าสวยดี แต่เวลาที่ทำงานจริง จะพยายามเลี่ยงภาษาไทยและตัวเลขไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่จะตามมาแบบไม่คาดคิด บางทีเหมือนปลาตายน้ำตื้น พลาดในเรื่องง่าย ๆ