You are currently viewing Check Harddisk

Check Harddisk

Check Harddisk เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราทำงานได้ราบรื่นขึ้น

Check Harddisk

ในระบบปฏิบัติการ Windows จะมีเครื่องมือหนึ่งชื่อ CHKDSK (จำง่าย ๆ ก็คือ check disk) เป็น เครื่องมือสำหรับสแกนฮาร์ดไดรฟ์เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ และทำให้ข้อมูลจัดเรียงมีระเบียบ

เมื่อ CHKDSK พบข้อผิดพลาดของระบบไฟล์แบบลอจิคัล ก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น โดยบันทึกข้อมูลที่อยู่ในดิสก์เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

ข้อผิดพลาดของระบบไฟล์แบบลอจิคัลคือ สิ่งต่างๆ เช่น รายการที่เสียหายในตารางไฟล์หลัก (Master File Table หรือ MFT) ของไดรฟ์ ซึ่งเป็นตารางที่บอกไดรฟ์ว่าไฟล์มีการเชื่อมต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร ตรวจสอบวันเวลาที่ประทับอยู่ในไฟล์ ขนาดไฟล์ ฯลฯ

ใช้เครื่องมือสำเร็จรูป

และที่สำคัญ มีเครื่องมือสำเร็จรูปมาให้แล้ว ท่านเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้ง

เปิด windows explorers

คลิกขวา Drive ที่ต้องการ

Check Harddisk

เลือก properties

คลิกแท็บ Tools

เลือก Check ใน Error Checking

คลิก Scan Drive

แต่วิธีนี้ จะเป็นการเช็คแบบเร็ว ๆ ว่ามีปัญหาหลัก ๆ หรือไม่

CHKDSK

หรืออีกวิธี เราลองมาทำให้ยุ่งยากขึ้น โดยใช้ powershell (Command Prompt) ซึ่งจะทำให้เราลงรายละเอียดและกำหนดวิธีที่ต้องการได้ละเอียดมากขึ้น

ไปที่สัญลักษณ์ Windows ทางด้านซ้ายมือมุมล่าง คลิกขวา แล้วเลือก Windows PowerShell (Admin)

ย้ำว่าต้องเป็น Admin เพราะเราจะใช้สิทธิบางประการของ Administrator ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อคลิกแล้ว อาจจะมีหน้าต่างเล็ก ๆ ชื่อ User Account Control (UAC) ขึ้นมา ให้กด YES นี่คือหน้าต่างเตือนว่า มีการขอใช้สิทธิ Administrator

เมื่อหน้าต่าง PowerShell เปิดขึ้นมาแล้ว ให้พิมพ์ดังนี้

chkdsk c: /x /r

หรือ

chkdsk c: /f

อย่างใดอย่างหนึ่ง (อ่านหัวข้อ CHKDSK Parameters ประกอบ)

นี่คือจะสแกนไดร์ฟ C ถ้าจะเปลี่ยนไปสแกนไดร์ฟอื่น ให้เปลี่ยน C เป็นตัวอื่น

ซึ่ง จะขึ้นว่า Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process

ERROR

เพราะมีการประมวลผลทำงานอยู่ในไดร์ฟนี้ และจะถามต่อว่า จะให้สแกนเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่หรือไม่

ถ้าจะทำ พิมพ์ Y แล้วเคาะ enter

แต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็น ไดร์ฟ D จะทำงานโดยแสดงขั้นตอนการทำงาน และความคืบหน้าให้ดูในหน้าจอ

Check Harddisk

CHKDSK Parameters

การใช้คำสั่ง CHKDSK จะเขียนในรูปแบบนี้

chkdsk [Drive:] [parameters]

Drive ก็คือ ตัวอักษรประจำฮาร์ดดิสต์ที่ต้องการตรวจสอบ

Parameters จะมีดังนี้

  • /f – สั่งให้ fix ปัญหาต่าง ๆ ที่พบ ซึ่งถ้าใช้คำสั่งนี้ ฮาร์ดดิสต์นั้นจะล็อก ไม่ให้ทำอะไรระหว่างที่มีการสแกนและซ่อมแซมสิ่งผิดพลาด ในกรณีที่ฮาร์ดดิสต์นั้นมีการใช้งานอยู่ (กำลังประมวลผล เช่น ไดร์ฟ C ซึ่งฝังระบบปฏิบัติการอยู่ จะมีคำถามให้ตัดสินใจว่า จะให้เช็คฮาร์ดดิสต์เมื่อเปิดเครื่องครั้งหน้าหรือไม่
  • /v – แสดงชื่อไฟล์ในไดเร็กทอรีต่าง ๆ ที่ตรวจสอบแล้ว
  • /r – กำหนดขอบเขตพวก bad sectors และดำเนินการกู้คืนในส่วนที่ทำได้ คำสั่งนี้ทำให้ล็อกฮาร์ดดิสต์ แบบเดียวกับ /f
  • /x – บังคับให้เลิกติดต่อกับไดรฟ์ข้อมูลหากจำเป็น
  • /i – ใช้ได้กับฮาร์ดดิสต์ที่ฟอร์แมตในแบบ NTFS เท่านั้น อันนี้จะช่วยให้ CHKDSK ทำงานเร็วขึ้น เพราะจะไปลดการจับ index
  • /c – ใช้ได้กับฮาร์ดดิสต์ที่ฟอร์แมตในแบบ NTFS เท่านั้น จะไม่ตรวจสอบโครงสร้างโฟลเดอร์ ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น
  • /l[:<Size>] – ใช้ได้กับฮาร์ดดิสต์ที่ฟอร์แมตในแบบ NTFS เท่านั้น เปลี่ยนขนาดของไฟล์บันทึกผลลัพธ์เป็นขนาดที่พิมพ์ใน <Size> หากละเว้นพารามิเตอร์นี้ จะแสดงขนาดปัจจุบัน
  • /b – ใช้ได้กับฮาร์ดดิสต์ที่ฟอร์แมตในแบบ NTFS เท่านั้น โดยจะล้างรายการคลัสเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง และสแกนคลัสเตอร์ที่จัดสรรและว่างทั้งหมดอีกครั้งเพื่อหาข้อผิดพลาด /b จะคล้ายคลึงกับ /r
  • /? – แสดงรายการคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ได้ (help นั่นเอง)

คำเตือน

ถ้าใช้คำสั่ง CHKDSK จะเสียเวลานานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เป็นชั่วโมง เวลาจะแปรผันตามความจุของฮาร์ดดิสต์ที่ตรวจสอบ

ดังนั้น ถ้าจะทำ CHKDSK จะต้องทำเมื่อมีเวลาว่างเท่านั้น อย่าลืมว่า ระหว่างทำงาน จะมีการล็อกฮาร์ดดิสต์ ไม่ให้อ่านและเขียน หมายความว่าท่านจะใช้งานฮาร์ดดิสต์นั้นไม่ได้ระหว่าง Check Harddisk

CHKDSK เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการสแกนและแก้ไขฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ Windows 10 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของท่าน

อ่านเพิ่มเติม / อ้างอิง

https://www.avast.com/c-chkdsk-windows