You are currently viewing pip install, Mac.

pip install, Mac.

pip install ใน MacOs

PIP คือระบบการจัดการแพ็กเกจที่ใช้ในการติดตั้งและจัดการแพ็กเกจซอฟต์แวร์/ไลบรารีที่เขียนด้วยภาษาไพธอน ไฟล์เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ใน on-line repository หรือ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Python Package Index (PyPI)  ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าถึงแพ็คเกจ โดยใช้วิธีติดตั้ง PIP ที่ง่ายแสนง่าย

ในบล็อกนี้ จะอธิบายวิธีการติดตั้ง PIP บนเครื่องแม็ค

ไพธอนในแม็ค

โดยปกติ เมื่อท่านใช้ MacOS ก็จะมีไพธอนลงมาให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องทำอะไร ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ว่ามีไพธอนติดตั้งอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

เปิด Terminal วิธีที่ง่ายที่สุดคือ พิมพ์ Terminal ที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย หรือไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ที่ utilities >> Terminal

เมื่อหน้าต่าง Terminal เปิดขึ้นมาแล้ว ให้พิมพ์ 

python3 –-version

แล้วเคาะ Return

ถ้ามีไพธอนอยู่แล้ว ก็จะขึ้นหมายเลขเวอร์ชันให้เห็น ไม่เช่นนั้นจะขึ้น Command not found ก็หมายความว่าไม่มีไพธอนในเครื่องนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ทางการของไพธอนและดาวน์โหลดแพ็กเกจไพธอนมาติดตั้งในเครื่องของท่านเสียก่อน

PIP

หลังจากตรวจสอบว่าไม่ไพธอนติดตั้งในเครื่องแล้ว ตามปกติ ถ้าลงไพธอน 3 ก็จะมี PIP มาให้พร้อมกันอยู่แล้ว แต่เพื่อความมั่นใจ เรามาเช็คว่ามี PIP ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วหรือยัง

ขั้นตอนก็ไม่ต่างจากตรวจสอบว่ามีไพธอนติดตั้งหรือไม่ นั่นคือ

เปิด Terminal app แล้วพิมพ์

pip3 --version

แล้วเคาะ Return

ถ้ามี PIP ติดตั้งอยู่แล้ว ก็จะมีเลขเวอร์ชันให้เห็น ถ้าเห็นว่าเป็น  pip not found ก็หมายความว่ายังไม่มี PIP ติดตั้งอยู่ (ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นถ้าหากท่านติดตั้งไพธอน 3 ตามวิธีทั่วไป)

pip install, Mac. pip3 –version

ซึ่งเราอาจจะลงซ้ำอีกครั้ง โดยการเปิด Terminal appอีกครั้ง แล้วพิมพ์

python3 -m ensurepip

เคาะ Return

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ควรจะติดตั้งไปจนสำเร็จเสร็จสิ้น

การอัปเดต PIP

หากต้องการอัปเดต PIP ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้เปิด Terminal app แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้

python3 -m pip install --upgrade pip

เคาะ Return แล้วก็รอให้เสร็จ

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องติดตั้ง ในเวอร์ชันเฉพาะเจาะจง สมมติเช่น ต้องการ  pip เวอร์ชัน 1.2.1 ให้พิมพ์แบบนี้แทน

pip install --upgrade pip==1.2.1

ถ้าต้องการถอนการติดตั้ง เพื่อจะได้ลงใหม่แบบสะอาด ๆ ให้พิมพ์ดังนี้

pip uninstall pip

หรือในบางครั้ง ท่านอาจจะต้องใช้คำสั่งต่อไปนี้แทน

sudo apt-get remove python-pip

การติดตั้งแพ็กเกจ (pip install)

ถ้ามี pip ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การติดตั้งแพ็กเกจต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องง่าย อย่างเช่นเราจะติดตั้งแพ็กเกจ mkdocs เราก็พิมพ์ไปง่าย ๆ ดังนี้ 

pip install mkdocs

เพียงเท่านี้เองสาธุชน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด (ซึ่งก็ไม่ควรมีอะไรผิดพลาด มันก็ควรจะสำเร็จลงได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม python