GIS Archive

เลือก Attribute ที่เหมือนกัน ใน QGIS

สร้าง Actions เพื่อ เลือก Attribute ที่เหมือนกัน ใน QGIS เพื่อความรวดเร็วในการเลือกจากฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งใน Attribute

Join Excel กับ QGIS

join excel กับ qgis หรือจะเป็น Access กับ QGIS (หรือ ArcMap) ทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก

QGIS Attribute Table

QGIS Attribute Table ใน QGIS3 ได้รับการปรับปรุงให้จัดการเรื่องจากเปลี่ยนแปลงฟิลด์ได้ดีกว่าใน QGIS2 มากเอาการอยู่

Web Map Service

Web Map Serviceเป็นรูปแบบการแสดงแผนที่ หรือ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth

Indian 1975 และ WGS 84

Indian 1975 จะแปลงให้เป็น WGS 84 หรือ (WGS 1984) จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ปัญหานี้มีคนถามมานานแล้วและพบว่าปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ การแปลงค่าพิกัด ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไป

GIS คืออะไร

GIS ย่อมาจาก Geographic Information System แปลเป็นภาษาไทยว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”

Invalid Geometry

Invalid Geometry เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ GIS ที่หลายคนมองข้ามไป Geometry ก็คือรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของ Feature ที่สร้างขึ้น พูดง่าย ๆ Geometry ก็คือ จุด (Point) เส้น

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS ระหว่าง field 2 field ใน Attribute Table เพื่อตรวจสอบอย่างง่าย

ภาษาไทย ใน ArcGIS

ภาษาไทย ใน ArcGIS เป็นปัญหาจุกจิก เพราะข้อมูลจากหลายแหล่ง ดันใช้ encoding ไม่เหมือนกัน อักขระภาษาไทยเรามีการเข้ารหัสหลายแบบ