หมวดหมู่: GIS

 • Raster

  Raster

  Raster – ราสเตอร์ (หรือ แรสเตอร์ ตามแต่การออกสำเนียง) เป็นการจัดเก็บข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากเวกเตอร์ เพราะราสเตอร์ประกอบด้วยเมทริกซ์ของพิกเซล (เรียกอีกอย่างว่าเซลล์) แต่ละพิกเซลมีค่าที่แสดงถึงเงื่อนไขสำหรับพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยเซลล์นั้น

 • Vector Attribute

  Vector Attribute

  Vector Attribute – เวกเตอร์แอตทริบิวต์ คือสิ่งที่ประกอบร่วมอยู่กับรูปทรงเรขาคณิตหรือ geometry อยู่ในรูปแบบตารางเพื่อใช้เก็บข้อมูล ช่วยทำให้แผนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 • Vector

  Vector

  Vector – เวกเตอร์เป็นการแสดงผลในซอฟต์แวร์ GIS ที่ระบุตำแหน่งแห่งหนในพื้นโลกใบนี้ พร้อมด้วยตารางคุณลักษณะ หรือ แอตทริบิวต์ (Attribute) ประกอบฟีเจอร์นั้น ๆ

 • GIS Basics: เรื่องทั่วไปและแนวทางการใช้งาน

  GIS Basics: เรื่องทั่วไปและแนวทางการใช้งาน

  GIS Basic จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Geographic Information System ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือตามตำแหน่งที่ตั้ง

 • Merge Shapefile

  Merge Shapefile

  Merge คือการรวมชั้นข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ให้ออกมาเป็น ชั้นข้อมูลใหม่ เครื่องมือนี้จะคล้ายกับ Append ความแตกต่างเดียวที่มีคือ จะเป็นการสร้างชั้นข้อมูลใหม่ขึ้นมา ถ้าเป็น Append จะเป็นการผนวกเข้าไปที่ชั้นข้อมูลใดชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีอยู่แต่เดิม

 • Append (ArcGIS Pro)

  Append (ArcGIS Pro)

  Append ใน ArcGIS และ QGIS คือการผนวกชั้นข้อมูล (ตั้งแต่ 1 ชั้นข้อมูล) เข้าไปรวมในชั้นข้อมูลเป้าหมายที่มีอยู่ ชั้นข้อมูลที่จะนำเข้าไปผนวก จะเป็น ตาราง เชปไฟล์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ซอฟต์แวร์รองรับ

 • Repair Geometry

  Repair Geometry

  Repair Geometry เพื่อเตรียม shapefile หรือ feature class ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะทำให้คำนวณได้ผลลัพะ์ที่ผิดพลาด หรือ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

 • ตัวเลขใน QGIS เป็นเลขไทย แก้ยังไง?

  ตัวเลขใน QGIS เป็นเลขไทย แก้ยังไง?

  เปิด QGIS ขึ้นมาครั้งแรก แล้ว ตัวเลขใน QGIS เป็นเลขไทย จะแก้ไขอย่างไร

 • GeoPackage vs Shapefile

  GeoPackage vs Shapefile

  จากที่เคยต้องหันมาใช้ QGIS บ้างก็เริ่มรู้สึกว่า ถ้าจะทำงานใน QGIS กันแล้ว ทำไมจึงไม่ใช้ GeoPackage กันเลยล่ะ? จึงลองเปรียบเทียบ GeoPackage vs Shapefile ดูเป็นแนวทาง