You are currently viewing Keyboard Shortcuts ใน Excel

Keyboard Shortcuts ใน Excel

Keyboard Shortcuts เป็นการกดคีย์บอร์ดแทนที่จะคลิกเมนู ซึ่งถ้าเราจำได้ทำบ่อย ๆ จะเห็นว่าสะดวกกว่าการเอาเมาส์ไปคลิกเมนูมาก เอาง่าย ๆ อย่างการ copy แทนที่จะคลิกเมนู กดเมนู เรากดแค่ ctrl + c เพียงแค่นี้ สะดวกดี

เวลาทำงานกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้คีย์บอร์ดเป็นหลัก เช่น Word Excel เวลาใช้คีย์บอร์ดพิมพ์อยู่แล้วต้องเปลี่ยนมาใช้เมาส์คลิกเมนูต่าง ๆ เป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนใจร้อน แต่ไมโครซอฟต์ก็ได้ทำช็อตคัต หรือ ปุ่มลัดสำหรับเรียกคำสั่งพื้นฐานมาให้แล้ว ที่ใช้บ่อยก็จะมี

Keyboard Shortcuts
Photo by Lum3n on Pexels.com

Keyboard Shortcuts ที่ใช้บ่อย

Shortcutsใช้เพื่อ
Ctrl+Cคัดลอก
Ctrl+Xตัด
Ctrl+Vวาง
Ctrl+Alt+Vวางแบบพิเศษ
Ctrl+Dอันนี้ชอบมาก คัดลอกข้อมูลจากเซลด้านบนมาใส่เซลที่เลือก
Ctrl+‘คล้ายกับ Ctrl+D คัดลอกสูตรจากเซลด้านบน
Ctrl+Zย้อนกลับไป 1 ขั้นตอน
Ctrl+Sเซฟ หรือ บันทึก
Ctrl+Wปิด workbook
Ctrl+Oเปิด workbook

Shortcuts เกี่ยวกับการจัดการ cell

Shortcutsใช้เพื่อ
Ctrl+Bทำตัวอักษรในเซลนั้นให้เป็นตัวหนา
Ctrl+Iทำตัวอักษรในเซลนั้นให้เป็นตัวเอียง
Ctrl+Uทำตัวอักษรในเซลนั้นให้เป็นตัวอักษรมีขีดเส้นใต้
Ctrl+5ทำตัวอักษรในเซลนั้นให้เป็นตัวอักษรมีขีดเส้นกลางตัวอักษร
Alt+Enterตัดบรรทัดใหม่ในเซล
Ctrl+1 เปิดหน้าต่างฟอร์แมตเซล
ปุ่ม Deleteลบข้อความในเซล
Ctrl+9ซ่อนทั้งแถว
Ctrl+0ซ่อนทั้งคอลัมน์
Ctrl+Aเลือกทั้งหมด
Ctrl+Spacebarเลือกทั้งคอลัมน์
Shift+Spacebarเลือกทั้งแถว
ลูกศร ซ้าย ขวา ขึ้น ลงไปเซลถัดไป ตามทิศลูกศร
Ctrl+ลูกศร ซ้าย ขวา ขึ้น ลงไปเซลที่อยู่ท้ายสุดตามแนวลูกศร
Ctrl+Shift+ลูกศร ซ้าย ขวา ขึ้น ลงเลือกเซลจากจุดที่เลือกไปถึงเซลท้ายสุดตามแนวลูกศร
Ctrl+Endไปเซลด้านล่างขวาสุดในชีตนั้น
Ctrl+ Shift+Endเลือกจากจุดที่แอ็กทีฟไปถึงเซลด้านล่างขวาสุดในชีตนั้น

Ribbon Shortcuts

ถ้ากดปุ่ม Alt จะมีตัวอักษรปรากฏขึ้น เรียกเมนูบน Ribbon เพื่อจะใช้งานโดยกดคีย์บอร์ด โดยเลือกสิ่งที่ต้องการจะทำจากตัวอักษรที่ปรากฎบนคีย์บอร์ดได้เลย (โดยกดคีย์บอร์ดพร้อมกัน เช่นกด Alt และ F พร้อมกัน (Alt+F) จะไปสู่หน้าเริ่มต้น เสมือนเรากดแท็บ File ที่แถบ Ribbon

จากนั้นกดตัวอักษรหรือตัวเลขตามที่เห็นก็จะเป็นการเรียกเมนูนั้น ๆ มาใช้ อย่างเช่น

Alt+M, M, D

กด Alt+M เพื่อเรียกเมนูจากแท็บ Formula จากนั้นกดปุ่ม M เพื่อใช้เมนู Define Name และกดปุ่ม D  กำหนดชื่อเพื่อใช้ในการอ้างอิง

keyboard shortcuts

Keyboard Shortcuts Function ต่าง ๆ

กดเพื่อ
F1 แสดงหน้าต่างวิธีใช้ Excel
Ctrl+F1 แสดงหรือซ่อน Ribbon
Alt+F1 สร้างแผนภูมิที่ฝังตัวของข้อมูลในช่วงปัจจุบัน
Alt+Shift+F1 แทรกเวิร์กชีตใหม่
F2  แก้ไขcellที่ใช้งานอยู่และวางจุดแทรกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหา หรือ ถ้าการแก้ไขถูกปิดใช้งานสำหรับcell ย้ายจุดแทรกไปไว้ในแถบสูตร ถ้าแก้ไขสูตร เปิดหรือปิดโหมดการชี้เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อสร้างการอ้างอิงได้
Shift+F2 เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็นของcell
CTRL+F2 แสดงพื้นที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage
F3 แสดงกล่องโต้ตอบ วางชื่อ พร้อมใช้งานเมื่อมีชื่อถูกกำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊กแล้วเท่านั้น
SHIFT+F3 แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน
F4 ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้
F4เมื่อการอ้างอิงหรือช่วงของcellถูกเลือกไว้ในสูตร F4 จะคำนวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ ทั้งแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ทั้งหมด
Ctrl+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก
Alt+F4ปิด Excel
F5 แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่
Ctrl+F5 คืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก
F6 สลับระหว่างเวิร์กชีต Ribbon บานหน้าต่างงาน และตัวควบคุมการย่อ/ขยาย ในเวิร์กชีตที่ถูกแยกออก F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที่แยกออกเมื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างและพื้นที่ Ribbon
Shift+F6 สลับระหว่างเวิร์กชีต ตัวควบคุมการย่อ/ขยาย บานหน้าต่างงาน และ Ribbon
Ctrl+F6 สลับไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเมื่อมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่
F7 เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกด เพื่อตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงที่เลือกไว้
Ctrl+F7 ดำเนินการคำสั่ง ย้าย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเมื่อหน้าต่างดังกล่าวไม่ได้ขยายใหญ่สุด ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และเมื่อเสร็จแล้วให้กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก
F8 เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี้ การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทัดสถานะ และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที่เลือก
การกด Shift+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มcellหรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันลงในส่วนของcellที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศร
Ctrl+F8 ใช้คำสั่งปรับขนาดเมื่อเวิร์กบุ๊กไม่ได้ขยายใหญ่สุด
Alt+F8 จะแสดงกล่องโต้ตอบแมโครเพื่อสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร
F9 คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด
Shift+F9 คำนวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่
Ctrl+Alt+F9 คำนวณเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งล่าสุดหรือไม่
Ctrl+Alt+Shift+F9 ตรวจสอบสูตรที่อ้างถึงใหม่ แล้วคำนวณcellทั้งหมดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด รวมถึงcellที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าให้คำนวณด้วย
Ctrl+F9 ย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เล็กสุดเป็นไอคอน
F10 เปิดหรือปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ (การกด Alt จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
Shift+F10 แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Alt+Shift+F10 จะแสดงเมนูหรือข้อความสำหรับปุ่ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด
Ctrl+F10 ขยายหน้าต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก
F11 สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในช่วงปัจจุบันขึ้นในแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก
Shift+F11 แทรกเวิร์กชีตใหม่
Alt+F11 เปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึ่งคุณสามารถสร้างแมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)
F12 แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

เดี๋ยวถ้ามี Keyboard Shortcuts อะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดต เป็นระยะ ๆ ก็แล้วกัน