You are currently viewing Function Text

Function Text

Function Text นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แต่เมื่อไม่นานวันที่ผ่านมา พบว่าการใช้ฟังก์ชัน TEXT นี้ก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน เวลาต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายขึ้น โดยสามารถจัดรูปแบบอย่างที่ต้องการได้ แต่ต้องจำไว้ว่า มันจะกลายเป็น “ข้อความ” นั่นหมายถึงว่า จะใช้เพื่อแสดงผลเป็นหลัก ไม่ได้ใช่เพื่อการคำนวณ

ตอนแรกคิดว่าจะไม่เขียนถึงการใช้ฟังก์ชันนี้ พราะจะว่าไปแล้ว มันจัดรูปแบบแทบจะไม่ต่างจาก Custom Numbers Format ในเมื่อมันคล้ายกัน หันไปใช้ Numbers Formatไม่ดีกว่ารึ? เผื่อเอาไปใช้คำนวณต่อได้ด้วย สะดวกกว่า  แต่ไม่นานวันมานี้ เพิ่งเห็นว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกัน เวลาที่เราจะสรุปรายงานอะไรบางอย่างที่ต้องการให้ “อ่านง่าย” มันช่วยจัดรูปแบบได้สะดวกดีเหมือนกัน อย่างเช่น แสดงวันที่ในรูปแบบที่ต้องการ หรือการผสมข้อความเข้ากับตัวเลข

Function Text

ไวยากรณ์การเขียนฟังก์ชัน TEXT ง่าย ๆ คือ

=TEXT(ค่าที่ต้องการจัดรูปแบบ, “รูปแบบที่ต้องการ”)

ง่าย ๆ เท่านี้เอง

ยกตัวอย่างเช่น

=TEXT(A3,”#,###”)

ก็คือ จัดรูปแบบค่าใน A3 ให้อยู่ในรูปมีจุลภาคคั่นที่หลักพัน แบบนี้เป็นต้น

Function Text

หรือ ที่น่าเอาไปใช้คือ การใช้กับวันที่ เช่น

=TEXT(B2,”วว ดดดด พ.ศ. ปปปป”)

Function Text

ทีนี้มาดูว่าทำไมถึงต้องใช้ฟังก์ชัน Text คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราต้องผสมข้อความ สมมติว่า ข้อความอยู่ใน A1 (“แล้วเสร็จภายใจวันที่) กับวันที่อยู่ใน B1 แบบนี้เราไม่สามารถใช้สูตร A1& B1 ได้นะ เพราะถ้าใช้จะออกมาในลักษณะ “แล้วเสร็จภายใจวันที่481256” แบบนี้ เพราะค่าของวันที่เก็บไว้ในรูปแบบตัวเลขเรียงลำดับ

Function Text

เราจึงใช้ Text เพื่อทำแบบนี้ อันนี้เป็นประโยชน์พอสมควร

สำหรับตัวอย่างการใช้งานก็มีดังนี้

เกี่ยวกับวันที่

To displayAsFormatFormulaResult
Months1–12“m”=TEXT(B3,”m”)5
Months01–12“mm”=TEXT(B3,”mm”)05
MonthsJan–Dec“mmm”=TEXT(B3,”mmm”)May
MonthsJanuary–December“mmmm”=TEXT(B3,”mmmm”)May
MonthsJ–D“mmmmm”=TEXT(B3,”mmmmm”)M
Days1–31“d”=TEXT(B3,”d”)12
Days01–31“dd”=TEXT(B3,”dd”)12
DaysSun–Sat“ddd”=TEXT(B3,”ddd”)Wed
DaysSunday–Saturday“dddd”=TEXT(B3,”dddd”)Wednesday
Years00–99“yy”=TEXT(B3,”yy”)21
Years1900–9999“yyyy”=TEXT(B3,”yyyy”)2021

เราจะได้การแสดงผลวันที่เป็นเลขไทย และเป็นปีพุทธศักราช (ลองดูการใช้สัญลักษณ์แทนวันปีเดือนที่เว็บนี้)

ผสมข้อความกับตัวเลข

เราสามารถแทนข้อความเข้าไปประกอบกับตัวเลขได้เหมือนกัน เช่น

Function Text