เรียน Excel เบื้องต้น จะพูดถึงเรื่องการใช้งาน Excel ตั้งแต่พื้นฐาน

แต่ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยว่า หน้านี้จะพยายามปรับปรุงตลอดเวลา เนื่องจากจะเขียนไปทีละเรื่อง เมื่อมีการอัปเดตเรื่องไหนจะพยายามเข้ามาปรับปรุงในส่วนนี้ เพราะเนื้อหาที่กระจัดกระจายอาจะทำให้หลายท่านเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นตรงไหน หน้านี้จะพยายามเรียงลำดับให้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Excel

เรียน Excel

เรียน Excel ต้องปูพื้นเรื่องอะไรบ้าง?

จะเริ่มด้วยการปูพื้นฐานและสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อน อ่าน แนะนำ Excel จะมีว่า โปรแกรมนี้เป็นอย่างไร แล้วค่อยต่อด้วย เทคนิคการใช้งาน Excel ซึ่งจะมีบอกว่า ก่อนทำงานต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูล ควรคิดเผื่อไว้อย่างไรบ้าง

.ได้ทำ Keyboard Shortcuts ไว้สำหรับอ้างอิง

จากนั้นเป็นเรื่อง Format อย่างเช่น Custom Number Format หรือ วิธีจัดการ วัน-เดือน-ปี