Coding

การสร้างโฟลเดอร์ ทีละมาก ๆ

การสร้างโฟลเดอร์ – folder หรือ ไดเร็กทอรี – directory เป็นเรื่องพื้นฐานมาก ๆ แต่ถ้าต้องมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สัก 8,000 โฟลเดอร์ คิดว่าสนุกมั้ย มันมีวิธีที่เราจะสร้างมันง่าย ๆ และรวดเร็ว โดยอาศัยคำสั่งง่าย ๆ

Copy File ไปแต่ละ Folder ทีละมาก ๆ

Copy File ไปแต่ละ Folder ต่าง ๆ ทีละมาก ๆ นี้จะทำโดยใช้คำสั่ง DOS ใน Command Prompt แต่จะใช้ Excel มาช่วยในการจัดการรายชื่อและเขียนคำสั่ง

การหา ip address ของเว็บ

การหา ip address ของเว็บ ที่กำลังใช้งานอยู่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง คำตอบง่าย ๆ ก็คือต้อง traceroute ตัวนี้แปลตามความหมายก็คือติดตามเส้นทาง

Rename ด้วย DOS

Rename ด้วย dos เป็นเรื่องง่าย ๆ และใช้ประโยชนได้ดีมากเวลาเวลาใช้ในลักษณะทำในปริมาณมาก โดยที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นช่วย

ไวรัสซ่อนไฟล์

ไวรัสซ่อนไฟล์ ตัวเก่าโบราณนานนมกลับมาระบาดในที่ทำงานอีกครั้ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ร้ายแรง แต่สร้างความรำคาญได้ไม่หยุดหย่อน

ลิสต์รายชื่อไฟล์ทั้งหมดใน folder ด้วย dir

ลิสต์รายชื่อไฟล์ทั้งหมดใน folder ใช้คำสั่ง dir ใน command prompt (DOS) เพื่อแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อยต่าง ๆ
#dos #5-minuitetips

Flowchart

Flowchart หรือ “ผังงาน” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยจัดการ Algorithm โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อให้คนอื่นเข้าใจแนวคิดได้ง่าย เล่ากันว่า การออกแบบผังงานเกิดขึ้นมานานแล้ว ย้อนกลับไปได้ถึงปี พ. ศ. 2488 โดย John Von Neumann

Algorithm

Algorithm คือ “การแก้ปัญหา” หรือ Problem Solving ดังนั้นจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเข้าใจง่าย ซึ่งวิธีการเขียนนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการคิด ไม่ได้ขึ้นอยู่การเขียนโปรแกรมใด ๆ

Scroll to top