Microsoft Access Archive

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้

Table ใน Access

Table ใน Access ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงาน เพราะมันคือที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะนำไปจัดการต่อ ตัวอย่างเช่น สร้างตารางรายชื่อลูกค้า เพื่อจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และนำไปเชื่อมข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลอื่น

Key ใน RDBMS

Key ใน RDBMS (Relational Database Management System) Key คือสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยง Relation ทั้งหลาย มีสถานะเป็นตัวแทนของระเบียนนั้นโดยเฉพาะ และเป็นตัวช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาราง อาจจะเป็นข้อมูลในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง หรือ หลายคอลัมน์

ออกแบบตาราง

ออกแบบตาราง (Table) ใน Access เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจให้ดี เนื่องจาก “ตาราง” เปรียบเสมือน “กระดูกสันหลัง” ของ Access ก็ว่าได้ เพราะเราเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน “ตาราง” ถ้าหากเราออกแบบตารางไม่ดี จะทำให้มีปัญหาตามมามากมายอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึง

ใช้ Access

ใช้ Access ทำอะไรได้บ้าง เรื่องนี้ต้องพูดกนยาว สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เคยใช้งานมาก่อน จุดเด่นของ Access คือ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

Import ข้อมูลเข้า Access ง่าย ๆ ในคลิกเดียว

Import ข้อมูลเข้า Access ปกติก็ไม่ยากอยู่แล้ว คือแค่คลิกไม่เท่าไหร่ก็สามารถนำเข้าตารางใน Access ได้แล้ว แต่ถ้าต้องนำเข้าข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ เข้ามาสู่ตารางใน Access บ่อย ๆ ก็ต้องหาวิธีลัดให้ประหยัดเวลา

สร้าง DMS ด้วย Access

สร้าง DMS ด้วย Access โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ค้นหาและเลือกเอกสารขึ้นมาดู แบบง่าย ๆ โดยจะใช้ Form Query มาช่วยในการจัดทำฐานข้อมูล

ค่าซ้ำ ใน Microsoft Access

ค่าซ้ำ ใน Microsoft Access สามารถหาได้ด้วยการใช้ Queries ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับเวลาที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก จะว่าไปหาง่ายกว่าการใช้ Excel หาค่าซ้ำในหลายกรณีเสียด้วยซ้ำ

Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่เป็น #####

มีคนถามปัญหามาว่า ได้ Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่กลายเป็น ##### เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาจากการปรับฟอร์แมตปีค.ศ. เป็น พ.ศ. จึงเสนอทางเลือกแก้ไขให้ 2 วิธี