Microsoft Access is a database management system (DBMS)

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้ 3 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 ก็จะให้เป็น 001 002 003 แบบนี้เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าท่านผู้นั้นจะต้องทำ Lookup สองตารางเข้าด้วยกัน แต่มีฟิลด์หนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นตัวเชื่อม ตารางหนึ่งบันทึกมาในรูปแบบข้อความ เวลาเป็นเลขหลักเดียว เขาจะเพิ่ม 0 เข้าไปข้างหน้า แต่อีกตารางหนึ่ง จะเป็นตัวเลข เมื่อนำมา lookup จะไม่เจอกัน

Continue Readingใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

Table ใน Access

Table ใน Access ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงาน เพราะมันคือที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจะนำไปจัดการต่อ ตัวอย่างเช่น สร้างตารางรายชื่อลูกค้า เพื่อจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และนำไปเชื่อมข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

Continue ReadingTable ใน Access

ใช้ Access

ใช้ Access ทำอะไรได้บ้าง เรื่องนี้ต้องพูดกนยาว สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เคยใช้งานมาก่อน จุดเด่นของ Access คือ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

Continue Readingใช้ Access

Import ข้อมูลเข้า Access ง่าย ๆ ในคลิกเดียว

Import ข้อมูลเข้า Access ปกติก็ไม่ยากอยู่แล้ว คือแค่คลิกไม่เท่าไหร่ก็สามารถนำเข้าตารางใน Access ได้แล้ว แต่ถ้าต้องนำเข้าข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ เข้ามาสู่ตารางใน Access บ่อย ๆ ก็ต้องหาวิธีลัดให้ประหยัดเวลา

Continue ReadingImport ข้อมูลเข้า Access ง่าย ๆ ในคลิกเดียว

ค่าซ้ำ ใน Microsoft Access

ค่าซ้ำ ใน Microsoft Access สามารถหาได้ด้วยการใช้ Queries ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับเวลาที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก จะว่าไปหาง่ายกว่าการใช้ Excel หาค่าซ้ำในหลายกรณีเสียด้วยซ้ำ

Continue Readingค่าซ้ำ ใน Microsoft Access

Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่เป็น #####

มีคนถามปัญหามาว่า ได้ Export ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่กลายเป็น ##### เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาจากการปรับฟอร์แมตปีค.ศ. เป็น พ.ศ. จึงเสนอทางเลือกแก้ไขให้ 2 วิธี

Continue ReadingExport ไฟล์จาก Access ไป Excel แล้ววันที่เป็น #####